Politihøgskolen

Etterforskernes syn på ny politimetode

Del

Stadig flere politipatruljer gjennomfører etterforskning på stedet ved å sikre bevis og gjennomføre lydavhør der og da. Metoden kalles "politiarbeid på stedet". 27 erfarne etterforskere har drøftet hvilke fordeler og ulemper dette har for kvaliteten på etterforskningen.

POLITIARBEID PÅ STEDET: Patruljemannskap starter etterforskning. (Foto: Adam Stirling)
POLITIARBEID PÅ STEDET: Patruljemannskap starter etterforskning. (Foto: Adam Stirling)

Politipatruljer landet rundt er nå blant annet utstyrt med smarttelefon som brukes til å sikre bevis og ta avhør på stedet. Tidligere var dette oppgaver primært forbeholdt etterforskere. 

Politiarbeid på stedet er et av tiltakene for å løfte etterforskningsfeltet i politiet.

- Det «politiarbeid på stedet» først og fremst handler om er nemlig politipatruljens etterforskningsarbeid på stedet, forklarer professor Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen. 

Etter patruljene har gjennomført de aller første etterforskningsskrittene på stedet sendes sakene typisk videre til etterforskningsavdelingene som overtar.

De 27 etterforskerne som er spurt om å drøfte fordeler og ulemper med dette er også masterstudenter i etterforskning ved Politihøgskolen, og professor Tor-Geir Myhrer har skrevet en ny artikkel om funnene.

Sikrer bevis når de er som ferskest

Det de aller fleste etterforskerne trekker fram som fordelen ved politiarbeid på stedet er muligheten for bevissikring i det som på engelsk betegnes som «the golden hour».

Kriminaltekniske bevis kan reduseres eller ødelegges både av tid, klimatiske forhold og ved menneskers utilsiktede og tilsiktede handlinger. Når patruljen som er først på stedet kan sikre spor umiddelbart, sikrer man dermed bevisene når de er på sitt aller ferskeste.

- Forklaring fra en mistenkt som er avgitt før vedkommende har fått anledning til å tilpasse innholdet til det han eller hun vet at politiet kjenner til, kan også ha betydelig verdi, utdyper Myhrer.

Patruljer i tidsklemme

Politipatruljene må ofte haste fra oppdrag til oppdrag. Når en patrulje ønsker å gjennomføre avhør på stedet binder dette patruljen opp i noe tid. På den negative siden er det spesielt to forhold som dominerer.

- Mer enn 2/3 fremhever tidspress og stress som svakheter ved metoden. Både mange konkurrerende oppgaver på åstedet og andre ventende oppdrag som operasjonssentralen ønsker å bruke patruljen til, trekkes fram som stressfaktorer, sier Myhrer.

Etterforskerne frykter også at patruljen ved bruk av PPS kan gå i bekreftelsesfellen og lete etter bevis som bekrefter det de tror har skjedd basert på det de ser akkurat der og da. En annen svakhet som trekkes frem er at patruljen som skal starte straksetterforskning ikke har tid til å få god nok oversikt over situasjonen og dermed ikke stiller de mest kritiske spørsmålene.

- Vil man for eksempel i en stresset situasjon ha et våkent øye for at en liten andel av meldinger om innbruddstyveri, er forsøk på forsikringsbedrageri, eksemplifiserer Myhrer.

Om artikkelen

Artikkelen skrevet av Tor-Geir Myhrer består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er innholdet i «politiarbeid på stedet», hva som er den tilsiktede effekten av arbeidsmetoden, og hvilke resultater det på bakgrunn av eksisterende forskning er grunn til å forvente.

Til slutt presenteres synspunktene som kom frem da 27 til dels meget erfarne etterforskere som er studenter ved «Master i etterforskning» ved Politihøgskolen, besvarte arbeidskravet: «Drøft hvilke fordeler og ulemper «politiarbeid på stedet» (PPS) kan innebære for kvaliteten på etterforskningen.»

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

POLITIARBEID PÅ STEDET: Patruljemannskap starter etterforskning. (Foto: Adam Stirling)
POLITIARBEID PÅ STEDET: Patruljemannskap starter etterforskning. (Foto: Adam Stirling)
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom