Olav Thon Eiendomsselskap

Et godt operativt resultat i 1. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på 234 millioner kroner, til tross for nedjusterte eiendomsverdier og økte finanskostnader. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter utgjorde 594 millioner kroner, en økning på 12 % fra 1. kvartal i fjor.
Kontorlokaler i Torggt. 11 i Oslo
Kontorlokaler i Torggt. 11 i Oslo

- I et kvartal preget av økende økonomisk usikkerhet i verden og betydelige høyere markedsrenter, er vi tilfredse med å kunne fremlegge et godt operativt resultat, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Les hele rapporten her.

Omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 9 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 1. kvartal var 12,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på hele 8,6 %. Sammenliknet med 1. kvartal i 2019, som var det siste var normalåret før koronapandemien, var økningen på 15 %.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i tråd med renteøkningene fra Norges Bank vist en noe avtakende vekst korrigert for inflasjon i 1. kvartal. Til tross for dette har kjøpesentrene befestet sin posisjon som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 28 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 1. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 1.428 millioner kroner, en økning fra 431 millioner kroner i 1. kvartal i 2022. Den største investeringen var kjøp av resterende 50 % andel av Sørlandssenteret i Kristiansand. I 2022 var Sørlandsenteret var Norges 6. største kjøpesenter, og fra januar eier Olav Thon Eiendomsselskap 100 % av senteret.

Fremtidsutsikter

Krigen i Ukraina skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden.

Økte renter og fortsatt høy inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover, men konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høye likviditetsreserver gjør at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for å kunne dra nytte av interessante investeringsmuligheter i markedet, avslutter Arne B. Sperre.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kontorlokaler i Torggt. 11 i Oslo
Kontorlokaler i Torggt. 11 i Oslo
Last ned bilde

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.270 millioner kroner ved inngangen til 2022. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 20 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom