Sex og Politikk

Et enormt tilbakeslag for abortrettigheter i USA

Del

Det anslås at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort.

«Høyesteretts abort-kjennelse er en skandale, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.
«Høyesteretts abort-kjennelse er en skandale, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Amerikansk høyesterett fjernet natt til fredag norsk tid, nesten 50 år med grunnlovsbeskyttet rett til abort i hele USA. Det er nå opp til hver enkelt stat å bestemme hvilken abortlovgivning som skal gjelde i den enkelte staten.

Dette skjedde ved at USAs høyeste rettsinstans besluttet å sette til side kjennelsen i rettsaken «Roe vs Wade.» Dette er det største tilbakeslaget for kvinners reproduktive rettigheter i nyere amerikansk historie.

- Høyesteretts avgjørelse om å sette kjennelsen fra «Roe vs Wade» til side, er et hardt slag for gravides rettigheter i USA, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Allerede nå signaliserer 26 amerikanske stater at de er klare til å vedta lovgivning som sterkt vil begrense, eller til og med forby abort. Dette betyr at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort. Begrensinger i tilgangen til abort betyr at mange vil måtte reise langt for å få tilgang til trygge aborttjenester.

De mest sårbare kvinnene og jentene er også de som oftest ikke har råd til å reise til en stat der abort er lovlig, og de vil derfor rammes hardest av forbudet. Disse vil komme til å stå i fare for å ikke ha andre muligheter enn å ty til utrygge eller ulovlige aborter, uten garanti for helsehjelp dersom noe skulle gå galt.

Høyesteretts avgjørelse er et resultat av kjennelsen i rettsaken mellom Dobbs og Jackson Women's Health Organization fra Missisippi i 2018. Denne kjennelsen forbød abort i Mississippi etter 15 ukers graviditet, noe som var i strid med Roe vs Wade som sikret tilgang til abort fram til levedyktighet. Flertallet av høyesterettsdommerne stemte for å opprettholde Mississippi-dommen, som dermed annullerer dommen fra «Roe vs Wade».

- Forskning viser at et begrensinger og forbud mot abort ikke fører til færre aborter. Det fører bare til flere farlige aborter og flere gravide som skades eller dør. Dette ser vi eksempler på i hele verden, nå senest i Polen, sier Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

Han får støtte av Thea Caroline Zwahlen, leder i Sex og Politikks ungdomsorganisasjon SNU.

- Vi stiller oss sterkt kritiske til høyesteretts avgjørelse. Avgjørelsen må sees på som et skritt tilbake i likestillingskampen. Vi står i solidaritet med amerikanerne som nå har fått sin frihet og sine rettigheter innskrenket og vi håper at Norge, sammen med andre land, vil ta opp saken med USA som et brudd på menneskerettighetene. Solidaritet, å øke unges kunnskap om abort og kjempe for deres rettigheter blir viktig i tiden fremover.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

«Høyesteretts abort-kjennelse er en skandale, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.
«Høyesteretts abort-kjennelse er en skandale, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom