Innovasjon Norge

Et budsjett for grønn omstilling og eksport 

Del

- Dette budsjettet gjør at vi kan støtte flere grønne prosjekter over hele landet. Videre har vi fått tydelige føringer om å ta disse ut i verden, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Håkon Haugli, administrerende direktør.
Håkon Haugli, administrerende direktør.

Regjeringen foreslår å øke rammene til innovasjonslån, grønn omstilling og arbeid med eksport gjennom næringsklyngene. 

- Innovasjon har aldri vært viktigere for at Norge skal ha et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv. Dette budsjettet bekrefter vår kjernerolle, nemlig å legge grunnlaget for fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser, sier Håkon Haugli. 

Næringslivet er i en vanskelig situasjon. På grunn av koronakrisen har Innovasjon Norges samlede låne- og tilskuddsrammer i 2020 ligget på det dobbelte av et normalår. Per 30. juni hadde vi passert hele 2019 i bidrag til næringslivet.  

- Vi er klare til også å ta på oss nye oppgaver som en konsekvens av koronakrisen, sier Haugli. 

Budsjettet gir også flere muligheter for norsk næringsliv til å benytte EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Regjeringen åpner for at Norge skal delta i Horisont Europa, Digital Europe, EUs Romprogram, og en ordning for å få små og mellomstore bedrifter til å vokse, COSME. 

- Programmene vil gi norske bedrifter tilgang til nettverk, kompetanse og risikokapital som er avgjørende for videre utvikling og kommersialisering i viktige eksportmarkeder. Dette er gode nyheter for bedrifter i hele landet, sier Haugli. 

Regjeringen satser mer strategisk på eksport gjennom statsbudsjettet og en egen eksporthandlingsplan. 

- Det er en svært viktig satsing. Norge må eksportere mer. Det er vi alle helt avhengig av. For å få til det må vi utvikle sterke regionale bedrifter og miljøer, sier Haugli. 

Innovasjon Norges budsjett i tall: 

Regjeringen foreslår å bevilge 4,2 milliarder kroner til Innovasjon Norge neste år. Det er en økning fra 4,0 milliarder kroner på det ordinære budsjettet for 2020. I tillegg kommer låneordningene. 

Økningen på budsjettet kommer på grønne områder:  

Grønn plattform er et samarbeidsprosjekt med Forskningsrådet og Siva, der 102,5 millioner kroner skal forvaltes av Innovasjon Norge. 

Miljøteknologiordningen øker med 18,1 millioner kroner til 583,6 millioner. 

Tiltak for eksport øker med 30 millioner kroner. 

Økningene gjelder Innovasjon Norges ordinære budsjett. I tillegg har regjeringen varslet at det kan komme ekstra midler for å håndtere koronakrisen. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Håkon Haugli, administrerende direktør.
Håkon Haugli, administrerende direktør.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Nå kan enda flere norske bedrifter få drahjelp fra EU7.10.2020 11:53:39 CESTPressemelding

Regjeringen har i dag gitt grønt lys for flere EU-programmer som er viktige for norsk næringsliv: Horisont Europa, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME. – For norske bedrifter over hele landet er dette en svært god nyhet. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktige verktøy for internasjonalisering og eksport. Norske bedrifter får tilgang til nettverk, kompetanse og kapital som legger grunnlag for videre vekst, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom