Miljødirektoratet

Et besøkssenter for hele Oslofjorden

Del

Miljødirektoratet har besluttet at nytt besøkssenter for Oslofjorden legges til Horten.

Inspiria science center driver allerede med formidlingsarbeid knyttet til livet i fjorden. Foto: Inspiria science center
Inspiria science center driver allerede med formidlingsarbeid knyttet til livet i fjorden. Foto: Inspiria science center

– Økt kunnskap i befolkningen om Oslofjorden er viktig for at alle bidrar best mulig til å ta vare på fjorden. Derfor er det veldig bra at vi nå får på plass et besøkssenter for Oslofjorden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv". Tiltaksplanen skal mobilisere til innsats hos alle, og ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter. Målet er å øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.

– Oslofjorden betyr mye for mange, både dyr og mennesker. Horten kommune og Inspiria science center tilbyr samlet sett den beste løsningen for et besøkssenter som når befolkningen i hele Oslofjordregionen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Etter en grundig vurdering av fire gode søkere har Miljødirektoratet valgt å autorisere løsningen Horten kommune og Inspiria science center har presentert.

Horten og Inspiria har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.

– Vi har særlig vektlagt søkerens løsning for lokalisering og utforming og samarbeid med ulike aktører. De har også en solid plan for virksomhet og drift som sikrer at senteret kan åpne allerede høsten 2022, sier Hambro.

Binder øst og vest sammen

Senteret vil ha hovedlokalitet på den veletablerte kulturarenaen Karljohansvern i Horten på vestsiden av fjorden. I tillegg har den lokaliteter i Inspirias vitensenter på andre siden av fjorden i Sarpsborg, på to av Bastø Fosen ferjene og i mobile utstillingsløsninger langs Oslofjorden.

Oslofjordplanen omfatter sjø- og kystområdene helt fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder, og løsninga som Horten tilbyr vil kunne nå store befolkningsgrupper langs hele fjorden på en svært god måte, sier Hambro.

Digitale løsninger

Senteret vil kombinere aktiv bruk av digitale kommunikasjons- og informasjons-opplevelser, og bruke moderne sonarteknologi for å vise fram fjordens tilstand under vann. De har også digitale løsninger for å vise flotte steder langs fjorden og dermed inspirere til mer friluftsliv.

Det har vært et krav at besøkssenteret skal gi veiledning, informasjon og kunnskaps-formidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte. Sentret skal også benytte seg av digitale løsninger, slik at deler av informasjonen kan nås digitalt uten at fysisk oppmøte på sentret er nødvendig.

Les mer om helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden her

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Inspiria science center driver allerede med formidlingsarbeid knyttet til livet i fjorden. Foto: Inspiria science center
Inspiria science center driver allerede med formidlingsarbeid knyttet til livet i fjorden. Foto: Inspiria science center
Last ned bilde
I Forsvarsbyggs lokaler på Karljohansvern er det allerede museumsvirksomhet, blant annet Preus fotomuseum. Foto: Horten kommune
I Forsvarsbyggs lokaler på Karljohansvern er det allerede museumsvirksomhet, blant annet Preus fotomuseum. Foto: Horten kommune
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom