Rana Gruber AS

Et begivenhetsrikt kvartal for Rana Gruber – utbytte på 2,90 kroner per aksje vedtatt for kvartalet

Del

Rana Gruber mer enn doblet inntektene i første kvartal 2021 til 529,0 millioner kroner, drevet av rekordhøye jernmalmpriser. Selskapet har besluttet å betale et utbytte for Q1-21 på 2,90 kroner per aksje, som innebærer en utbyttegrad på 70 prosent.

Mo i Rana, 12. mai 2021. Den norske jernmalmprodusenten Rana Gruber offentliggjør i dag resultatene for første kvartal 2021 med inntekter på 529,0 millioner kroner (260,4 millioner kroner i Q1-20) og et tilhørende driftsresultat (EBITDA) på 345,2 millioner kroner – mer enn tre ganger EBITDA i Q1-20 på 105,6 millioner kroner.

- Det har virkelig vært et begivenhetsrikt kvartal for Rana Gruber. Viktigst er at alle våre kollegaer har vært friske og sikre gjennom pandemien. Samtidig har vi levert de beste kvartalstallene i selskapets historie, drevet av rekordhøye jernmalmpriser. Jeg vil takke alle våre kollegaer for bidraget gjennom disse spesielle tider, sier konsernsjef Gunnar Moe.

Rana Gruber ble tatt opp til handel på Euronext Growth i Oslo 26. februar etter en sterkt overtegnet børsnotering. Selskapet har vedtatt en utbyttepolitikk hvor ambisjonen er å dele ut 50-70 prosent av resultat etter skatt til investorene hvert kvartal. Selskapets styre har besluttet å dele ut et utbytte for Q1-21 på 2,90 kroner per aksje, et utbytte helt i øvre del av målsatt utbytteintervall.

Sterk etterspørsel
Rana Gruber produserte 411’ tonn (mt) med jernmalmkonsentrat gjennom årets tre første måneder, opp fem prosent fra tilsvarende periode i 2020. Gjennomsnittlig pris på Rana Grubers hovedprodukt – hematitt – var på 1 267 kroner per tonn for kvartalet (623 kroner per tonn i Q1-20). Jernmalm er en viktig innsatsfaktor i globale infrastrukturprosjekter, og etterspørselen har økt kraftig gjennom 2020 og 2021.

- Våre fremskritt støttes av et historisk sterkt jernmalmmarked. Prisene har økt som følge av begrensninger på tilbudssiden – spesielt for jernmalm av høy kvalitet – kombinert med økt etterspørsel fra globale infrastrukturprosjekter som igangsettes for å bygge opp økonomien etter pandemien, sier Gunnar Moe.

Nye, strategiske prosjekter
Selskapet har lansert tre strategiske prosjekter for de kommende 3-5 årene. Disse inkluderer å øke jerninnholdet i produksjonen, øke magnetittproduksjonen, samt å redusere CO2-utslipp. For det siste prosjektet vil selskapet kutte redusere CO2-utslippene til null innen 2025, gjennom elektrifisering av maskinparken og mer bærekraftige verdikjeder.

- Vår strategiske prioritering om å øke jerninnholdet i produksjonen vil styrke både vår langsiktige markedsposisjon og lønnsomhet. I tillegg vil vi vurdere et bredt spekter av tiltak for vekst og kostnadsreduksjon, sier Moe.

Kontakter

Dokumenter

Om Rana Gruber AS

Rana Gruber AS
Rana Gruber AS
Mjølanveien 29
8622 Mo i Rana

+47 75 13 73 00http://www.ranagruber.no/

Rana Gruber AS er en norsk, bærekraftig utvinner av jernmalm etablert i 1964, med aktiviteter og drift basert på mer enn 200 års erfaring fra utvinning av jernmalm.

Selskapet utvinner jernmalm og jernmalmkonsentrater til bruk i flere, ulike industrier. Produktene er basert på selskapets egne jernmalmforekomster rundt Mo i Rana, som er oppgradert og tilpasset for bruk og eksportert til kunder over hele verden.

Rana Gruber har 276 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn med jernmalmkonsentrat (hematitt og magnetitt) og spesialprodukter. Hovedkontoret er lokalisert i Mo i Rana i Norge.

Les mer her: https://ranagruber.no/

Følg pressemeldinger fra Rana Gruber AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rana Gruber AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rana Gruber AS