Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Erosjonsbefaringer i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

Del

NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. De vil bli utført til fots av personell fra NVE som er synlige med røde jakker. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i ukene 39 og 42.

NVE har også bestilt geoscanning med helikopter for å gi et overordnet bilde av grunnforholdene

 - Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet høsten 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner. Det skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å utføre videre grunnundersøkelser og eventuelt sikringstiltak, sier prosjektleder i NVE Ingrid Havnen.

Informasjon om kartlegging av kvikkleiresoner finnes på NVEs nettsider 

Nøkkelord

Kontakter

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom