Enova

Enovastøtte på 7,5 millioner kroner til forprosjekt for ny type flyter for havvind

Del
Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow og drives av Shell i samarbeid med Lyse og Eviny. Forprosjektet skal også kartlegge hvordan kostnadene for havvind kan reduseres
Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Frexrik Celius, prosjketdirektør i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD
Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Frexrik Celius, prosjketdirektør i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD

-Dagens marked for flytende havvind er ennå ikke nok utviklet og vi trenger mer innovasjon. Enova støtter de som går foran, og Norflow sitt prosjekt kan bidra til både teknologiutvikling og lavere kostnader innenfor havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. 

Fokuserer på kostnader 

Forprosjektet skal utrede hva det vil koste å gjennomføre selve hovedprosjektet som kommer senere. Norflow vil se på fire ulike områder, fra konstruksjon via produksjon og installasjon til design og bruk av droner i forbindelse med drift og vedlikehold. Shell har prosjektansvaret mens Lyse og Eviny vil gi støtte til deler av arbeidet. Forprosjektet vil være ferdig innen utgangen av 2023. 

Nytt design for flyter

Sentralt i hovedprosjektet står utviklingen av et nytt design for en flyter. En flyter er i korte trekk flyte-enheten for en turbin som står til havs. Flyteren skal stå sammen med en turbin minst 20 MW og ha et design som muliggjør produksjon flere steder i Norge. 

-Det vi nå omtaler som hovedprosjektet er egentlig fire prosjekter som støtter hverandre og som sammen kan drive ned kostnader og skape muligheter for å eksportere flytende havvind-turbiner med understell produsert i Norge,sier Fredrik Celius, som Shells leder for havvind i Norge. 

Økt innovasjon

I slutten av mars lyste Regjeringen ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind. I første omgang er det snakk om Sørlige Nordsjø II (bunnfast) og Utsira Nord (flytende havvind). Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30 000 MW fra havvind innen 2040. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til nettstedet E24 at økt innovasjon og og større volumer vil bidra til å senke kostnadene for flytende havvind. 

Veletablert landvind og bunnfast havvind er selvsagt billigere en stund. Men det du får på plussiden med flytende havvind er at du får større frihet i hvor du legger den, så arealkonfliktene mot fiskeri og annen bruk av havet går ned, sier Eide til E24. 

Havvind kan bli konkurransedyktig

Enova ønsker å få demonstrert og videreutviklet flere teknologier innenfor flytende havvind. Det er særlig teknologier knyttet til flyteelementer, teknologi og løsninger for reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader samt effektiv og fleksibel utnyttelse av kraften som er interessant for støtte. 

-Vi mener at virkemidler rettet mot disse delene av flytende vindkraftteknologi kan være utløsende for at flere prosjekter innenfor flytende havvind blir realisert, sier Nakstad, og fortsetter: 

-Dette, sammen med andre faktorer, kan bidra til å gjøre havvind til en konkurransedyktig ressurs mot andre fornybare ressurser. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Frexrik Celius, prosjketdirektør i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD
Enova gir 7,5 millioner kroner i støtte til utredning av et forprosjekt som på sikt skal utvikle en ny type flyter for havvind. Prosjektet heter Norflow. Fra venstre: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Frexrik Celius, prosjketdirektør i Shell og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: KLD
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom