Enova

Enovastøtte på 39 millioner kroner til Rå Biopark

Del

Rå Biopark as får 39 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn. Anlegget, som skal stå ferdig i 2025, skal produsere biogass til veitransporten og CO2 til næringsmiddelindustrien.

Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark

-Biogass kan på kort og mellomlang sikt erstatte fossilt drivstoff der elektrisitet og andre fornybare energibærere er krevende. Biogass er særlig relevant innenfor tungtransport på vei, men også innenfor sjøtransport og industri som benytter naturgass i dag. Enova støtter de som går foran og Rå Biopark vil kunne bidra til utslippsfri transport i Nordland, Troms og Finnmark, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Biogass er CO2-nøytral

Biogass består i hovedsak av metan og blir dannet når organisk materiale som matavfall, gjødsel og planterester brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

-Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få utslippene ned er å utvikle alternativene til fossil energi, både i produksjon og bruk. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Rå Biopark sine planer for bygging av biogassanlegg vil være et viktig bidrag til å bygge opp verdikjeden for biogass i nord, og derved akselerere denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ønsker å etablere en verdikjede

Bioressursene i Nord-Norge utnyttes i dag i mindre grad til energiformål. Det planlagte biogassanlegget i Skibotn vil endre dette bildet ved at den i full drift skal produsere ny fornybar energi på ca. 50 GWh/år. Dette tilsvarer årsforbruket til mellom 170-200 tunge kjøretøy.

-Vår ambisjon er å gjøre biogass til et fullverdig alternativ til veitransporten i Nord-Norge. Støtten fra Enova gjør at vi kan gå videre med planene våre for en komplett verdikjede for flytende biogass til veitransporten, sier Harald W. Østbø, daglig leder i Rå Biopark, og viser til at selskapet tidligere i år fikk Enovastøtte til tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta.

- I prosessen med å produsere flytende biogass vil vi også fange CO2 og tilby dette til markedet. Det er relativt nytt at biogassprodusenter gjør dette og vi vet at det er etterspørsel etter slike produkter fra både transportnæringen og bryggerier, sier Østbø.

Kunder innenfor transport og næringsmiddelindustri

Biogassanlegget skal inneholde mottak av råstoff, forbehandling, råtnetanker, vannrensing, biogassproduksjon og gassoppgradering ved såkalt kryogen destillasjon samt lagring av den flytende biogassen og den biogene CO2.  Rå Biopark har allerede flere kunder både innenfor transport og næringsmiddelindustri. Nylig inngikk Rå en intensjonsavtale med rederiet Seaworks i Harstad om leveranse av flytende biogass til selskapets nye fartøy som settes i drift neste år.

- Lykkes Rå Biopark med å etablere verdikjeder for sitt produkt, vil det styrke konkurransebetingelsene for flytende biogass i et arktisk klima, sier Nils Kristian Nakstad.

Tilsagnet til Rå Biopark på 39 MNOK er den siste tildelingen i den gamle ordningen av tilsagn til biogassbransjen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

45 millioner kroner til prosjekter som gir kraft til det grønne skiftet27.1.2023 07:00:00 CET | Pressemelding

Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom PILOT-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. PILOT-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken1.1.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Kollektivselskapet Ruter skal i løpet av 2023 sende opptil 15 autonome kjøretøy ut i trafikken for å teste ut en teknologi som skal gjøre sjåføren overflødig på sikt. Dersom piloten lykkes, kan det føre til at færre ønsker å eie privatbil som igjen vil gi færre kjøretøy på vegene, reduserte klimagassutslipp fra produksjon av asfalt, samt et mindre press på arealer og nedbygging av natur. Enova støtter pilotprosjektet med 17,5 millioner kroner.

Hvorfor gjør ikke flere byggeiere som Skien kommune?17.12.2022 10:49:43 CET | Kronikk

Foran klimatoppmøtet i Egypt meldte regjeringen og Norge inn et forsterket klimamål. Det nye målet er å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. Å nå dette målet vil kreve mye fornybar kraft, bortimot 30% av dagens kraftproduksjon. Hvis dette behovet skal dekkes gjennom utbygging av ny produksjon og tilhørende nett vil dette kreve store investeringer og utløse betydelige kostnader for alle som bruker strøm. Samtidig finnes det et betydelig potensial for energieffektivisering som har vist seg vanskelig å realisere. Hvis vi får løst opp i noen grunnleggende barrierer for energieffektivisering slik Skien og andre kommuner har gjort, kan vi spare den enkelte strømbruker og samfunnet for store summer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom