Enova

Enova støtter de som går foran: 5400 millioner kroner i støtte til mer enn 6300 klima- og energiprosjekter i 2022

Del
I tillegg kommer hele 15 400 tiltak gjennom Enovatilskuddet. Enovas satsing vil i sum redusere ikke-kvotepliktige utslipp med om lag 617 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Det norske selskapet Wind Catching Systems skal teste og verifisere turbinen som senere skal installeres i selskapets store multiturbinstruktur – Windcatcher. Enova støtter prosjektet med 22 millioner kroner. (Ill: Wind Catching Systems)
Det norske selskapet Wind Catching Systems skal teste og verifisere turbinen som senere skal installeres i selskapets store multiturbinstruktur – Windcatcher. Enova støtter prosjektet med 22 millioner kroner. (Ill: Wind Catching Systems)

-Disse tallene er svært gledelige og over vår forventning. Det viser et stort tilfang av nye teknologiprosjekter på tvers av sektorer i Norge og en vilje og evne til å satse nytt, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Støtte til utprøving av ny teknologi 

Enova skal bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det skjer gjennom støtte til utprøving av ny teknologi samtidig som foretaket også støtter introduksjon av nye klimavennlige løsninger i markedet. Målet er å avlaste for den risikoen nye løsninger har som pris, distribusjon og kjennskap. 

-Vårt oppdrag er å akselerere utviklingen av ny teknologi som tar oss til lavutslippssamfunnet. Løsningene må i neste omgang utvikles videre og tas i bruk i stor skala av markedet, sier Nakstad. 

8300 millioner kroner i utløst kapital 

2022 var et krevende år for Europa. Krig i Ukraina, energikrise og økonomisk usikkerhet førte til at mange virksomheter og husholdninger opplevde hverdagen som svært utfordrende. Samtidig skal Norge og resten av verden i løpet av de neste tiårene endre kurs – bort fra fossile energikilder som olje, kull og gass og over til fornybare energikilder.  

-Prosjektene vi støtter er med på å redusere norske klimagassutslipp og samtidig danne grunnlag for norsk verdiskaping gjennom det globale spredningspotensial de ulike teknologiene og løsningene har. Teknologiutvikling tar tid og er risikofylt. Vår støtte reduserer risiko og øker farten, sier Nakstad og fortsetter: Samtidig er vi svært imponert over næringslivet som tar initiativ og legger betydelig innsats på bordet for å sikre nødvendig omstilling. Vår støtte på totalt 5400 millioner kroner har utløst 8300 millioner kroner i annen kapital. 

 

Her finner du Enovas årsrapport for 2022.

I 2022 støttet Enova de ulike markedssektorene slik: 

Transport: 2900 millioner kroner i støtte til 5600 prosjekter innen transportsektoren. 1700 millioner kroner av støtten gikk til maritim transport mens 1200 millioner gikk til landtransport. Transportprosjektene utgjør nær 69 prosent av de totale utslippsresultatene i 2022, og bidrar også godt med resultater innenfor energi og innovasjon. 

Industri:1800 millioner kroner i støtte til 154 industriprosjekter, noe som utgjorde 33 prosent av den totale støtten. Industriprosjektene som er støttet i 2022, bidrar spesielt godt på målindikatoren for utløst innovasjonskapital.  

Energisystem: 249 millioner kroner i støtte til 255 prosjekter. Dette utgjorde vel 4 prosent av totalt disponerte midler. Støtte til fjernvarmeprosjekter bidrar til styrking av Norges forsyningssikkerhet ved å redusere effektuttaket fra strømnettet på de kaldeste vinterdagene. 

Tjenesteyting og sluttbruk: 492 millioner kroner i støtte til 15 768 prosjekter. Dette utgjorde 9 prosent av Klima- og energifondets disponeringer i 2022. Dette inkluderer 15 456 tiltak støttet med 285 millioner kroner over Enovatilskuddet. Enovatilskuddet spiller en sentral rolle i å skape et bredt engasjement og fokus i befolkningen på gjennomføring av energi- og klimatiltak. 

Tilleggsoppdrag: 2780 millioner kroner i støtte til 3184 næringsaktører gjennom Energitilskuddsordningen.Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. 

Se oppdatert prosjektliste for 2012-2022 her:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det norske selskapet Wind Catching Systems skal teste og verifisere turbinen som senere skal installeres i selskapets store multiturbinstruktur – Windcatcher. Enova støtter prosjektet med 22 millioner kroner. (Ill: Wind Catching Systems)
Det norske selskapet Wind Catching Systems skal teste og verifisere turbinen som senere skal installeres i selskapets store multiturbinstruktur – Windcatcher. Enova støtter prosjektet med 22 millioner kroner. (Ill: Wind Catching Systems)
Last ned bilde
Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF. (Foto: Enova)
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF. (Foto: Enova)
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom