Enova

Enova endrer støtten for batteri i fartøy

Del
Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Årsaken til at støtteprogrammet endres er at omstillingen til batteriløsninger i havbruksflåten har skjedd raskere enn forventet. Enova har støttet til sammen 178 havbruksfartøy og 38 fiskefartøy under programmet Batteri i fartøy siden november 2020.
Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Foto: Enova
Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Foto: Enova

-Det har vært et markant taktskifte når det gjelder batteri i fartøy de siste 2-3 årene og særlig innenfor havbruk. Nå er batteriløsninger det foretrukne valget i slike fartøy og det er etablert gode verdikjeder som sikrer utvikling. Enovas oppgave om å bidra til markedsendring på dette området er dermed fullført, sier markedssjef Rune Holmen i Enova.

Støtteprogrammet Batteri i fartøy

Enova har støttet batteriinstallasjon siden 2015 og lanserte programmet Batteri i fartøy i 2020. Støtteprogrammet skal bidra til markedsendring hvor batteriløsninger blir det foretrukne valget fremfor fossil framdrift. Kriteriene for programmet er hele tiden justert i takt med markedsutviklingen. Programmet ble første gang justert i 2021 hvor PSV (forsyningsskip) ble tatt ut av støtteordningen. Fra 2021 ble programmet rettet mot havbruk og fiske, og i 2022 ble det satt en grense på 10 millioner kroner per tilsagn som spisset satsingen mot de minste fartøyene.

-Det er en sterk vilje og evne i næringa til å gjøre kloke klimavalg. Interessen for å gå over til batteriløsning ombord har vært formidabel. Nå ser vi at leverandører leverer havbruksbåter med plug-in hybrid som standard løsning. Det er en klar indikasjon på at markedet har endret seg til fordel for batteriløsninger, sier Holmen.

Enova har siden oppstarten i 2020 gitt 1250 millioner kroner i tilsagn gjennom støtteprogrammet Batteri i fartøy.

Se figur/bilde under for hvordan støtten fordeler seg på fartøysegment.

Holmen påpeker at selv om havbruksfartøy avvikles fra Batteri i fartøy kan de fortsatt søke om støtte gjennom andre program som Elektrifisering av sjøtransport.

-Elektrifisering av sjøtransport er et program hvor prosjektene rangeres etter innovasjonsgrad, kostnadseffektivitet og spredningspotensial. Disse prosjektene skal inneholde mer enn kun installasjon av batteri.Dette betyr at de mest innovative prosjektene fra dette fartøysegmentet fortsatt kan søke støtte, sier Holmen.

Fiskefartøy henger etter

Men fortsatt henger den andre fartøytypen, fiskebåten, etter. Så langt er det kun 38 fartøy av en flåte på ca. 6000 fiskefartøy som har fått støtte til å ta i bruk batterier. Årsaken til dette er trolig at en stor andel av fiskeflåten er små, eldre båter med lav brukstid og med konvensjonell teknologi om bord.

-Vi ser en begynnende trend i at de mindre fartøyene byttes ut med større fiskefartøy. Vi har fått inn søknader på fiskefartøy over 28 meter nå i vinter, og dette ser vi som et tegn på at også dette markedet er i bevegelse mot batteriløsninger. Derfor er det svært viktig at vi går inn med midler for å bygge opp under også dette markedet. Det vil bidra til å få ned utslippene fra flåten og skape en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart langs norskekysten, avslutter Holmen.

Fristen for å søke støtte til batteriløsning i havbruksfartøy er tirsdag 7.mars 2023 kl.12:00

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Foto: Enova
Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Foto: Enova
Last ned bilde
Figuren viser vedtatt støtte gjennom Batteri fartøy, fordelt på segment
Figuren viser vedtatt støtte gjennom Batteri fartøy, fordelt på segment
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom