Statens vegvesen

Enighet om revidert Oslopakke 3-avtale

Del

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er enige om ny tilleggsavtale til Oslopakke 3 avtalen. Avtalen legger til rette for at det kan arbeides videre med prosjektene gjennom finansiering med økte bomtakster. Inntektene vil, med nye takster, øke med 5 milliarder kroner for perioden 2023-2026.

Bomtakstene vil endres i to trinn. Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022. Det neste trinnet innføres 01.01.2024. Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, samtidig som disse tar stilling til videre utbygging av Fornebubanen.

Uttalelser fra partene

I forbindelse med avtaleenigheten uttaler partene følgende:

Oslo

- Med denne avtalen får vi på plass finansiering til store og viktige kollektivprosjekter og økt sykkelsatsing, og vi får redusert både biltrafikken og utslippene betydelig. To av tre reiser i Oslo skjer uten bil, og det er mange som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg rundt. Derfor er denne bompengeøkningen helt nødvendig for at vi skal kunne skape en by hvor det er enkelt å velge de mest miljøvennlige, inkluderende og sosialt utjevnende transportmidlene, sier Sirin Stav (Mdg), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

- Jeg er glad vi endelig har kommet til enighet. Det har ikke vært lett. For Høyre er det viktig at byrådet nå forplikter seg til å kutte kostnader, og sørge for at flere blir med på spleiselaget, slik at det viktige klima- og miljøprosjektet Fornebubanen blir bygget, sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo.

- Det har vært viktig for oss at vi klarer å ta ordentlig vare på kollektivtrafikken vi allerede har. Vi er glade for at vi nå setter av nok penger til rehabilitering og oppgradering av t-bane og trikkenettet. Nå har vi en finansieringsløsning på plass for Fornebubanen. Så skal vi jobbe godt og grundig med prosjektet både for å kutte kostnader og øke andre inntekter, før vi endelig beslutter at vi skal gå videre med banen, sier Andreas Halse, gruppeleder for Oslo Arbeiderparti.

Viken 

-Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet som sikrer midler til utbygging av kollektivtrafikken. Fornebubanen sikres en realistisk finansiering, som gjør at prosjektet kan gjennomføres. I tillegg er jeg særlig fornøyd med at det settes av 230 millioner kroner i perioden 2023-2026 til høystandard kollektivtrase fra Oslo grense til Kjeller, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

- Det er veldig bra at det er prioritert ekstra midler til kollektivtransporten som er i en utfordrende situasjon etter pandemien, og til utvikling av fleksible billettløsninger. Jeg er fornøyd med at vi får et bompengesystem som bidrar til redusert trafikk, og at også elbilistene i større grad er med på spleiselaget for viktige samferdselsinvesteringer, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

- Jeg er glad og lettet over at vi nå kan gå videre med både Fornebubanen og Oslopakke 3-avtalen. Det er viktig for både for kollektivpassasjerene og bilistene at vi klarer å bli enige om å fortsette samarbeidet slik at baner kan bygges, driftsmidlene til bussene kan fortsette samtidig som økningen i bomtakstene holdes på et moderat nivå. For Fornebubanens del er det også viktig at de vel 2 mrd som til nå er brukt på prosjektet ikke er bortkastede penger, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken fylkesting.

Staten

- Jeg er glad for at partene nå er enige om denne tilleggsavtalen. Dette betyr at Fornebubanen og andre viktige tiltak for å nå felles mål om et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem i Oslo-området vil bli gjennomført, sier vegdirektør og leder av forhandlingene Ingrid Dahl Hovland. 

Det blir økte bomtakster fra 1.september

Tabellen viser nye takster som innføres 1. september 2022 og 1. januar 2024. De nye takstene skal prisjusteres i perioden 2022-2024.

Partene har avtalt at lette nullutslippskjøretøy skal ha takster lik 50 prosent av normaltakst.

Det skal, som tidligere, være felles timeregel for Oslosnittene (Osloringen og Indre ring) og egen timeregel for Bygrensen. Regel om månedstak videreføres som tidligere.

De nye takstene og avtalen ligger vedlagt:

Om Oslopakke 3

Oslopakke 3 er plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008-2036. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Pressekontakter

Faktaspørsmål:

Oslopakke -3 sekretariatets leder Terje Rognlien 93 20 90 73 terje.rognlien@vegvesen.

Politiske kommentarer:

Oslo: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (Oslo) - pressetelefon 90 47 19 99 / presse.mos@oslo.kommune.no

Viken: Presseleder i Viken fylkeskommune Ingvild Åsgård ingvildasg@viken.no 954 44 751

Bilder

Nye takster i 2022 og 2024.
Nye takster i 2022 og 2024.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom