Virke

Enighet om nye hovedavtaler mellom Virke og LO og YS

Del

I dag kom Virke til enighet med LO og YS om mindre endringer i selve hovedavtalene.

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke
Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke

Partene ble også enige om å jobbe aktivt sammen de neste fire årene for å utrede mulige tiltak for å øke organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i handels- og tjenestenæringen.

Dette vil bidra til koordinert lønnsdannelse, lavt konfliktnivå og god omstillingsevne.

- Det er med et godt organisert arbeidsliv vi kommer frem til de beste løsningene. Den norske modellen med trepartssamarbeidet er hjørnesteinen i norsk arbeidsliv. Ved å samarbeide med LO og YS står vi bedre stilt for å få flere til å organisere seg og øke tariffavtaledekningen blant våre medlemmer i handels- og tjenestenæringen, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke
Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.