Helse Sør-Øst RHF

Enighet om definisjoner av intensivsenger

Del

Det er enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres. Rapporten fra en interregional arbeidsgruppe legges nå til grunn for det videre arbeidet med å vurdere behovet for intensivkapasitet og planlegge for beredskap i sykehusene.

Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus HF
Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus HF

​Ulike kategorier av senger, herunder observasjons-, overvåkings- og intensivsenger, har vært definert på ulike måter. De regionale helseforetakene utreder nå fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten, hvor en felles forståelse av de ulike kategoriene er av stor betydning. En arbeidsgruppe har på oppdrag av fagdirektørene i de regionale helseforetakene levert en rapport hvor det er enighet om definisjonene.

- Vi er glade og takknemlige for at det er etablert en enighet om felles definisjoner av ulike intensivsenger. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at beskrivelsene av ulike kategorier senger legges til grunn for det videre arbeidet med å gjennomgå intensivkapasiteten i den enkelte region, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Rapporten beskriver også ulike tiltak for å øke beredskapen og kapasiteten i en situasjon hvor dette er nødvendig for å ivareta et økt antall syke eller skadde pasienter. ​

Nasjonalt samarbe​id

Arbeidsgruppen har bestått av en rekke fagpersoner fra alle regioner, og en interregional styringsgruppe med representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene. Representanter fra de tillitsvalgte og brukerrepresentanter har fulgt opp arbeidet.

- Jeg vil gi honnør til arbeidsgruppen og andre involverte for en flott innsats og det arbeidet som er nedlagt i arbeidet med denne rapporten, sier avdelingsdirektør Anders Debes, som har ledet styringsgruppen på vegne av Helse Sør-Øst RHF.​

Neste f​ase

Nå starter det videre arbeidet med å vurdere og planlegge behovet for intensivkapasitet og beredskap i sykehusene i hver enkelt region.

Bilder

Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus HF
Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus HF
Last ned bilde

Dokumenter

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom