YS

Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusansatte

Del

- Vi har fått et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor, og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter,

YS Spekter Helse er kommet til enighet med Spekter i årets sykehusoppgjør.

Medlemmene i Delta og Parat i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner. Fagarbeidere med 10 års ansiennitet får totalt 17.000 kroner. Høgskolegruppene får minst 3 prosent, med full ansiennitet 4,1 prosent.

Rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent.

- YS Spekter har prioritert fagarbeidere og medlemsgrupper med høyskoleutdanning i årets lønnsoppgjør Økte ubekvemstillegg og nattillegg for hele vaktens lengde har også stor betydning for våre medlemmer, så jeg er fornøyd med at vi endelig har fått gjennomslag for disse kravene, sier Ruud Thorkildsen.

- I tillegg har vi fått gjennomslag for viktige krav om uttelling for kompetanse og videre arbeid med heltid og oppgavedeling i sykehusene, sier Ruud Thorkildsen.

Lønnsoppgjøret for YS medlemmer i sykehusene omfatter YS-forbundene Delta og Parats medlemmer i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Lovisenberg sykehus og Martina Hanssens Hospital) i tariffområde Spekter.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund.