Medietilsynet

Enighet i EU om hvilke krav som skal stilles til Google og Facebook

Del

Europaparlamentet, Rådet og EU-kommisjonen ble lørdag enige om prinsippene i Digital Services Act (DSA). DSA skal gi brukerne bedre kontroll over hvordan globale plattformer som Facebook og Google bruker persondata til å målrette innhold, og skal gjøre det enklere å fjerne innhold som er ulovlig etter nasjonal lovgivning.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum

– DSA, forordningen for digitale tjenester, er det første helhetlige forsøket på å regulere en global digital offentlighet, og kan bli like viktig for ytringsfriheten som GDPR er blitt for personvernet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

DSA omfatter online-plattformer for varer, tjenester og innhold, og inkluderer søkemotorer, internettilbydere, sosiale medier og øvrige tjenester der brukere publiserer innlegg.  

Forbudå målrette markedsføring mot mindreårige 

Utgangspunktet for DSA er at det som er ulovlig offline, også skal være ulovlig online. Det blir blant annet forbudt å målrette markedsføring mot mindreårige. Det blir også forbudt med såkalte «darkpatterns», metoder for å manipulere brukere til å ta valg som primært er i plattformselskapets interesse. Krav til åpenhet er et sentralt prinsipp i forordningen 

– Det er på høy tid at brukerne får bedre oversikt over hvilke data selskapene har og hvordan disse brukes for å målrette innhold og annonser. Særlig de største plattformselskapene har svært god innsikt i brukernes interesser og vanersier Velsand.  

DSA vil sikre EU innsyn i algoritmene til de største plattformene, og på den måten motvirke tilfeller der algoritmer bidrar til økt spredning av desinformasjon. 

DSA skal minske avstanden mellom bruker og plattform 

Håndhevingen av DSA skal deles mellom myndighetene i landet der tjenesten er etablert og landet der tjenesten brukes. Et norsk forvaltningsorgan eller en domstol kan gi pålegg om å fjerne innhold som er ulovlig etter norsk lov.  

– DSA vil gjøre avstanden mellom bruker og plattform mindre. En norsk bruker som blir utsatt for ulovlige ytringerskal få fjernet innlegget raskereSamtidig får brukere som opplever at plattformen sletter innlegg vilkårlig, en reell klagebehandling, sier Velsand.  

For å få dette til, skal det etablerenasjonale ordninger, både for varsling av ulovlig innhold og en tvisteløsningsordning som skal motvirke at plattformene tar ned mer innhold enn brukervilkårene tilsier. En nasjonal koordinator for digitale tjenester skal ha ansvar for å håndheve DSA nasjonalt, og sertifisere varslere og tvisteløsningsordninger. Det er foreløpig ikke avklart hvordan dette blir organisert i Norge. 

Plattformene pålegges å ta hensyn til pressefriheten 

Medietilsynet har arbeidet for å få inn i DSA at plattformene ikke skal kunne overprøve redaksjonelle beslutninger av hensyn til ytringsfriheten. Det resulterte i et kompromiss, der EU pålegger plattformene å ta inn hensynet til pressefriheten som en del av brukervilkårene.  

– EU landet på det nest beste resultatet. Vi håper dialogen mellom norske medier og plattformene vil gi enda bedre sikkerhet for mediene. I tillegg gir DSA norske medier mulighet til å klage på inngrep i pressefriheten, som kan skape presedens for plattformenes moderering av redaksjonelt innhold, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter13.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom