Medietilsynet

Endringsforslag skal modernisere mediestøtten

Del

Flere endringer som skal styrke de minste lokalavisene, er blant forslagene til endringer i forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som Kultur- og likestillingsdepartementet nå har sendt på høring.

De viktigste endringene i forslaget til ny forskrift er knyttet til vilkårene for hvilke aviser som kan motta støtte, og til kriteriene for fordeling og beregning av tilskudd. I tillegg foreslår Kultur- og likestillingsdepartementet presiseringer i forskriften for å tydeliggjøre kravene til innhold i avisene som kan motta støtte. Det stilles blant annet krav om at mediet har dagsaktuelt og samfunnsrelevant nyhetsinnhold, aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt som utgjør majoriteten av mediets samlede redaksjonelle innhold Det foreslås også endringer som gjør at tilskuddsordningen blir bedre tilpasset nettaviser.

 – Medietilsynet mener endringene som nå foreslås bidrar til å modernisere produksjonstilskuddsordningen, som er den største av de direkte mediestøtteordningene, sier direktør Mari Velsand.

 Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er opptatt av at forskriftsendringene bidrar til å nå viktige mediepolitiske mål.

– Endringene vi foreslår bidrar til å sikre tre formål: at ordninga treffer mediene som har et reelt støttebehov, at den bidrar til å hindre uheldige tilpasninger til regelverket, samt en viss omfordeling i favør av de minste mediene, sier Trettebergstuen.

De viktigste forslagene til endringer i støtteordningen

  • Produksjonstilskuddsordningen utvides til å inkludere medier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i små kommuner som ikke har avis fra før
  • Avisene med lavest antall abonnenter skal få mer i støtte. De nye støttekategoriene skal gjøre det lettere å forstå hvor mye de enkelte avisene kan få.
  • Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd, og Det foreslås å endre fra utgaver til brukerinntekter som kriterium for å beregne størrelsen på støtten til nummer to-medier, det vil si medier som har en konkurrent på utgiverstedet med et høyere antall abonnenter. Endringene gjøres for å tilpasse ordningen til å fungere bedre også for nettaviser.
  • Vilkårene for å få støtte er presisert og tydeliggjort. For å kvalifisere for tilskudd, må avisene ha en løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. De må ha dagsaktuelt og samfunnsrelevant nyhetsinnhold, aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt, og denne type innhold skal utgjøre majoriteten av avisens samlede redaksjonelle innhold.
  • Det forskriftsfestes at nasjonale nisjemedier kan få støtte, i tråd med dagens forvaltningspraksis. For å kvalifisere for tilskudd må disse mediene inneholde et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv og være rettet mot allmennheten.
  • Ordningen med å inkludere gratis abonnement og frieksemplarer i beregningen avvikles, og terskelverdiene knyttet til abonnementstall justeres i tråd med denne endringen.
  • Nummer to-medier med mer enn50 000 i abonnement/løssalg kan ikke få tilskudd. Det innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Det kan maksimalt gis 40 millioner kroner i tilskudd til lokale og nasjonale nummer to-medier og 15 millioner kroner til nasjonale nisjemedier. Reglene for utbytte forenkles.

Fristen for høringsinnspill er 8. juli, og forskriftsendringene er planlagt å gjelde fra 1. januar 2023.

Her kan du se forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd som er sendt på høring

 Les også om forslaget på Kultur- og likestillingsdepartements sider

Kontakter

Bilder

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter13.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom