Avinor Flysikring AS

Endelig vedtak om fremtidig lokalisering av Stavanger kontrollsentral

Del

Styret i Avinor Flysikring AS har i dag, torsdag 6. mai 2021, vedtatt at Stavanger kontrollsentral blir værende i Stavanger

Foto: Avinor Flysikring
Foto: Avinor Flysikring

Avinor Flysikring AS har siden høsten 2020 gjennomført en utredning av fremtidig lokalisering av Underveistjenesten i Stavanger. Dette med bakgrunn i krav som er innarbeidet i norsk lovgivning gjennom EUs Single European Sky-regelverk, som forutsetter ny teknisk infrastruktur. I denne forbindelse er det avdekket behov for økt areal for en sømløs overgang fra dagens tekniske infrastruktur til neste generasjon systemer. Med de økonomiske krav som stilles til selskapet, har det vært nødvendig å vurdere flere lokaliseringsalternativer.

Alternativene for lokalisering som er utredet, er enten å bli værende ved dagens lokasjon, flytte til en annen lokasjon i Stavanger, eller samlokalisere med kontrollsentralen i Røyken. Tårn- og innflygningstjenestene ved Stavanger lufthavn har ikke vært omfattet av utredningen.

Utredningen har avdekket at det er størst økonomisk gevinst i alternativet med flytting til Røyken, på om lag 100 millioner kroner over en periode på 10 år. Rapporten adresserer at flysikkerhet og Avinor Flysikrings bidrag til det nasjonale beredskapssystemet skal være godt ivaretatt i alle lokasjonsalternativene, både ved lokalisering i Stavanger og Røyken. Utredningen avdekket risiko for at flytting til Røyken kan medføre bemanningsutfordringer. Usikkerhet i trafikkbildet knyttet til Covid-19 pandemien forsterker denne risikoen ytterligere. En annen kritisk faktor er tidslinjen for innføring av ny teknisk infrastruktur for Underveistjenesten. Det er strategisk viktig for selskapet å få etablert en ny plattform innenfor gitte tidsfrister, både med tanke på myndighetskrav og selskapets evne til å utvikle og effektivisere tjenesten videre.

Med bakgrunn i en samlet vurdering har styret i Avinor Flysikring AS fattet følgende vedtak:

• Styret støtter administrasjonens helhetlige vurdering og anbefaling om fortsatt lokalisering i Stavanger.

• Styret ber administrasjonen, i samarbeid med berørte organisasjoner sentralt og lokalt identifisere effektiviseringspotensialet gjennom fortsatt lokalisering i Stavanger. Innsparingspotensialet på mer enn MNOK 10 årlig er betydelig, og den samlede forventede effektivisering i Avinor Flysikring AS opprettholdes.

• Styret ber administrasjonen iverksette skisse og detaljprosjektering med sikte på å finne den mest hensiktsmessige løsningen og rimeligste alternativ, med utgangspunkt i fortsatt lokalisering tilknyttet eksisterende sikringsbygg i Stavanger

-Denne utredningen har vært viktig for Avinor Flysikring AS, da den har belyst mange aktuelle områder. Styrets beslutning er fattet på en helhetsvurdering. Jeg er glad for at styret nå har fattet en beslutning i saken. Nå er det viktig å se fremover. Sammen med de ansatte skal vi jobbe videre med å utvikle og effektivisere oss, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring AS.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Avinor Flysikring
Foto: Avinor Flysikring
Last ned bilde

Om Avinor Flysikring AS

Avinor Flysikring AS
Avinor Flysikring AS
Postboks 150
2061 Gardermoen

67 03 00 00https://avinor.no/flysikring/

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser og fjernstyrte tårn, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Avinor Air Navigation Services delivers tower services at airports, remote tower services, en-route services and technical infrastructure for air navigation.

Følg pressemeldinger fra Avinor Flysikring AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor Flysikring AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor Flysikring AS

Avinor Flysikring og Frequentis er vinnere av internasjonalt anerkjent pris12.2.2021 11:25:08 CET | Pressemelding

Bransjemediet Air Traffic Management Magazine har tildelt Avinor Flysikring og Frequentis den prestisjetunge prisen Air Traffic Management Award 2020 i kategorien “ATM/UTM Integration” for måten selskapene sammen har klart å integrere droner i norsk luftrom. Juryen anerkjenner måten selskapene har oppnådd bedre situasjonsforståelse for dronetrafikken i luftrommet, samt en mer effektiv kommunikasjon mellom dronebrukere og flygeledere i kontrolltårn ved lufthavner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom