Virke

Enda større prisoppgang på matvarer enn forventet

Del

Etter en lang periode hvor mat og drikke har trukket prisveksten ned, kom smellen. Økte priser fra leverandørene ga prishopp på matvarer i juli.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

Det har vært en storm av prisøkninger inn mot sommeren: økning i energipriser, drivstoff og fraktpriser, råvarepriser og gjødsel. I juli slo prisøkninger fra leverandørene inn og bidro til prishopp på mat og drikke.

Leverandørene justerer sine priser i februar og juli. I juli slår også jordbruksoppgjøret inn, med økte priser på blant annet korn og kjøttvarer. Som følge av situasjonen med økte strøm-, drivstoff og råvarepriser, er oppgangen større i år enn tidligere år.

Sammenlignet med samme måned i fjor, er prisveksten i juli på 10,4 prosent. 

– Prisøkninger fra leverandørene gjør at prisveksten øker betydelig i juli. Vi står i en situasjon der alt blir dyrere samtidig, og det slår også inn på prisene på mat og drikke, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Prisøkningene gjelder på alle områder, og det samme bildet ser vi også i landene rundt oss. Krigen i Ukraina har ført til en kraftig oppgang i prisveksten på matvarer internasjonalt.

I Norge har prisoppgangen vært mer moderat, men sterk prisoppgang på energi og andre råvarer har likevel gitt en klar oppgang i kostnader til gjødsel og fôr. I juli slo også jordbruksoppgjøret inn.

– I årets jordbruksoppgjør fikk bøndene adgang til å ta ut noe av de økte kostnadene i høyere målpriser, og det bidrar til prisveksten, sier Hammerstad.

Alle kategorier øker i pris, men økningen er størst for kaffe, te og kakao.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.