Lederne

En varslet strømkrise

Del

Regjeringen må snarest utvikle langsiktige og forutsigbare rammevilkår for det norske strømmarkedet. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og privatpersoner rammes av det som fremstår som tilfeldighetens spill, og politikerne har sovet i timen

Forbundsleder Audun Ingvartsen hos Lederne etterlyser forutsigbare rammevilkår for sine medlemmer og deres arbeidsgivere. Foto: Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen hos Lederne etterlyser forutsigbare rammevilkår for sine medlemmer og deres arbeidsgivere. Foto: Lederne.

Fravær av klar plan
Strøm er blant de viktigste innsatsfaktorene i det grønne skiftet, og lave strømpriser har utgjort et komparativt fortrinn for norsk industri, både landbasert og offshore. Det fortrinnet virker nå å være i spill uten en klar plan for fremtiden.

– Våre medlemmer opplever uro og uforutsigbarhet knyttet til sine arbeidsplasser og de rammevilkårene de opererer under. Vi har visst at det grønne skiftet ville medføre endringer, men politikerne ser ikke ut til å ha noen plan for hvordan strømmarkedet skal møte denne utviklingen, sier Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Større aktører og kraftkrevende industri har som regel langsiktige strømavtaler, men for mindre virksomheter rundt om i Norge må virksomhetene legge ned eller redusere aktiviteten fordi driftskostnadene gjør videre drift meningsløs. Pandemien har aktualisert spørsmål om nasjonal produksjon av mat, medisiner og medisinsk utstyr. For olje og gass-næringen byr ønsket om elektrifisering av sokkelen på store og ubesvarte spørsmål knyttet til knapphet på strøm, driftskostnader og ikke minst hvorvidt det gir ønsket klimaeffekt.

Lederne ønsker en langsiktig politikk for forskning og utdanning, bærekraftig ressursutnyttelse og bruk av ny teknologi for å sikre fremtidige arbeidsplasser og den norske velferdsstaten. Norge som energinasjon forvalter store fornybare og ikke-fornybare ressurser. Disse må utnyttes mest mulig energieffektivt. Elektrifisering av sokkelen må stanses inntil rammevilkårene for all norsk industri og vanlige folk er sikret. Lederne kan ikke støtte en politikk som både svekker konkurransekraften til norsk næringsliv og svekker folks privatøkonomi, samtidig som den globale klimaeffekten er tvilsom.

Forutsigbare rammevilkår nødvendig
Det langsiktige verdiskapingspotensialet for norsk næringsliv må realiseres gjennom god forvaltning, og forutsigbar politikk og vektlegging av norske konkurransefortrinn.

– Hverdagen for våre medlemmer - og svært mange andre mennesker i Norge - er preget etter år med korona og den usikkerhet det medfører for deres arbeidsplasser, sier Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, i tillegg sliter de fleste arbeidsgiverne med skyhøye strømregninger. strømregninger som også møter våre medlemmer når de kommer hjem etter endt arbeidsdag eller slår av lyset på hjemmekontoret.

Kompensasjonsordninger kan fungere som et plaster på såret for mange, men det skaper ikke den langsiktige forutsigbarheten næringsliv og arbeidstakere søker for å bygge en bærekraftig samfunnsutvikling. Skal norsk næringsliv bidra til å skape fremtidige bærekraftige arbeidsplasser, ren energi og et grønt skifte, så må myndighetene stake ut en fremtidsrettet politikk der rammevilkårene er forutsigbare og innsatsfaktorene jobber sammen. Et dysfunksjonelt strømmarked jobber mot en slik utvikling.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forbundsleder Audun Ingvartsen hos Lederne etterlyser forutsigbare rammevilkår for sine medlemmer og deres arbeidsgivere. Foto: Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen hos Lederne etterlyser forutsigbare rammevilkår for sine medlemmer og deres arbeidsgivere. Foto: Lederne.
Last ned bilde

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter, og bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom