Norges idrettsforbund

En fremtidsrettet idrettssatsing

Del

Norges idrettsforbund er svært fornøyd med at tildelingen til idrettsformål øker med hele 370 millioner kroner i år, noe som er et resultat av økt overskudd i Norsk Tipping.

Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning. Foto: Eirik Førde
Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning. Foto: Eirik Førde

- Økningen kommer som et resultat av flere gode tiltak regjeringen har satt inn for å verne om og styrke enerettsmodellen. Det viser at dagens norske pengespillmodell fungerer godt. Pengespillmodellen ivaretar hensynet til å begrense problemspilling på en best mulig måte, samtidig som det skapes store beløp til idrett og andre gode formål, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Det er flere ting å glede seg over, sier Idrettspresidenten. Det er spesielt tre saker idrettspresidenten vil trekke frem:   

- På anleggssiden er tildelingen for første gang på mange år så stor at veksten i etterslepet stopper opp og vi får en liten reduksjon noe som er svært gledelig. For idretten har dette lenge vært et viktig mål.  

- Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning, og hvor alle er opptatt av å skape et enda bedre idrettstilbud som når ut til flere.  

- Det siste jeg vil trekke frem er at det er satt av 150 millioner kroner til prioriterte satsingsområder. Idrettsmeldingen er utsatt og erstattes i første omgang av noen strategiske idrettspolitiske prioriteringer, noe vi fullt ut støtter. Jeg vil berømme regjeringen for at de allerede nå setter av midler til å følge opp prioriteringene som kommer. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med Kulturministeren for å finne fram til de riktige tidsaktuelle tiltakene for styrke idrettens rolle og samfunnsbidrag. For meg er det viktig at dette blir en satsing på å øke mangfoldet i idretten, og å redusere barrierer for deltakelse og sikre like muligheter for alle slik at alle skal kunne være med. Jeg vet at dette er i tråd med Kulturministeren og regjeringens mål, avslutter Idrettspresidenten. 

Hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål 2021 (.pdf)

Fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i kommunene i 2021 (.pdf)

Kontakter

Bilder

Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning. Foto: Eirik Førde
Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning. Foto: Eirik Førde
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom