Kasakhstans Ambassade i Norge

En folkeavstemning godkjenner de konstitusjonelle reformene i Kasakhstan

Del

Kasakhstans sentrale folkeavstemningsutvalg kunngjorde de foreløpige offisielle resultatene av den landsomfattende folkeavstemningen om endringer av landets grunnlov foreslått av president Kassym-Jomart Tokayev tidligere i år.

(www.election.gov.kz)
(www.election.gov.kz)

Ifølge kunngjøringen har 77,18 % av velgerne i den landsomfattende folkeavstemningen av 5. juni 2022 godkjent de foreslåtte endringene av 33 (en tredjedel) av artiklene i grunnloven av 1995. Reformene påvirker maktfordelingen i det kasakhiske politiske systemet betydelig – de reduserer presidentens makt og styrker parlamentets og de lokale myndighetenes kompetanser. Videre innebærer reformene styrking av mekanismene for beskyttelse av menneskerettighetene.

Det sentrale folkeavstemningsutvalgets leder Nurlan Abdirov rapporterte følgende vedrørende avstemningens foreløpige offisielle resultater: "Stemmeopptellingen fra alle 10 012 valglokaler i landet og utlandet er nå fullført. Ifølge loven anses et folkeavstemningsresultat som gyldig dersom mer enn 50 % av de stemmeberettigede innbyggerne har stemt i mer enn to tredjedeler av landets regioner. Av 11 734 642 stemmeberettigede borgere har 7 986 293 stemt – 68,06 % av befolkningen [...] Dermed anses folkeavstemningen som gyldig [...] 77,18 % av innbyggerne har svart bekreftende på folkeavstemningens spørsmål (eller 6 163 863 innbyggere) med et absolutt flertall i hver region i landet. Dermed er lovens vilkår oppfylt". Resultatene er basert på elektroniske kopier av protokollene fra alle lokale folkeavstemningsutvalg.

Samtidig svarte 18,66 % av velgerne avkreftende, mens 4,16 % av de avgitte stemmesedlene er ugyldige.

Kasakhstans visestatsminister og utenriksminister Mukhtar Tileuberdi snakket om betydningen av folkets støtte for grunnlovsendringene: "Denne folkeavstemningen var en historisk begivenhet for Kasakhstan. De godkjente grunnlovsendringene leder til en ny fase i vår stats utvikling, da de tydelig tar sikte på å styrke mekanismene for beskyttelse av menneskerettighetene og Kasakhstans demokratiske institusjoner".

Videre meddelte statsråden at "endringene vil resultere i økt konkurranse i landets politiske system og utvidet borgerdeltakelse i styringen av staten. En viktig endring vil være den klare, utvetydige avskaffingen av dødsstraff, noe som vil være nedfelt i den fornyede grunnloven i tråd med våre forpliktelser i henhold til den andre tilleggsprotokollen til den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 som Kasakhstans parlament ratifiserte i fjor".

Tileuberdi understreket: "Vi er glad for den høye deltakelsen og våre landsmenns beslutning om å støtte reformene som vil ha en positiv innvirkning på alle innbyggernes liv. Vi takker også de innenlandske og utenlandske observatørene for tilstedeværelsen under folkeavstemningen, noe som har hjulpet oss med å gjennomføre den på en rettferdig og transparent måte i tråd med demokratiske standarder og prinsipper. Vi ser på dette som et klart tegn på støtte fra det internasjonale samfunnet for folkeavstemningen og president Tokayevs reformagenda. Selvfølgelig er dette bare det første skrittet mot å bygge et nytt Kasakhstan. Betydelig arbeid ligger foran oss for å implementere endringene på konstitusjonelt og lovgivende nivå, og vi ser frem til å samarbeide med alle våre partnere når vi går inn i et nytt kapittel i Kasakhstans nyere historie".

Som nevnt tidligere påvirker endringene en tredjedel av grunnloven (33 artikler). Implementeringen av disse vil legge til rette for en omfattende transformasjon av hele statsmodellen i Kasakhstan, inkludert overgangen fra en "superpresidentiell" styreform til en presidentrepublikk med et sterkt parlament og en regjering som er ansvarlig overfor parlamentet. Videre vil presidentens fullmakter reduseres og parlamentets og de lokale myndighetenes rolle vil øke betydelig. Mekanismene for beskyttelse av menneskerettighetene vil styrkes, blant annet ved å etablere forfatningsdomstolen igjen og gi et konstitusjonelt mandat til kommissæren for menneskerettigheter.

Tidligere har president Tokayev uttalt at den konstitusjonelle reformens hovedmål er "demokratisering av landet og utvidelse av folkets muligheter til å delta i styringen av staten".

Bilder

(www.election.gov.kz)
(www.election.gov.kz)
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
St. Olavs gate 21 B
0165 Oslo

+4722420640http://mfa.gov.kz/en/oslo

Følg pressemeldinger fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kasakhstans Ambassade i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom