NAF

Elsparkesykler bekymrer bytrafikantene

Del

Møter mellom bilister, syklister, elsparkesyklister og gående er de største kildene til bekymring i bytrafikken, viser NAFs Trafikantbarometer 2021. - Elsparkesykler ble raskt populært, men det er mye å gå på både på kjørekultur og på utformingen av bygatene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dagens regler er klare på at elsparkesyklister må ta hensyn til andre trafikanter. Foto: NAF
Dagens regler er klare på at elsparkesyklister må ta hensyn til andre trafikanter. Foto: NAF

Samtidig som antall utleie-elsparkesykler har eksplodert i norske byer, har disse nye trafikantene skapt debatt. Nå viser en ny undersøkelse fra NAF at møter mellom ulike trafikantgrupper skaper bekymring hos folk i byene. Samtidig er folk splittet i spørsmålet om elsparkesyklene utgjør et positivt tilskudd.

I de mest sentrale områdene svarer hele 43 prosent at møter mellom bilister og syklister skaper bekymring. Og 31 prosent frykter situasjoner mellom gående og sparkesyklister. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene, og undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF.

Det er første gang NAF har inkluder elsparkesykkel i undersøkelsen, Trafikantbarometeret.

- Elsparkesyklenes inntog kom helt overrumplende på byene, og det er først nå man har begynt å regulere bruken. Samtidig viser andelen som er bekymret for møter mellom syklister og bilister at byene trenger å tilrettelegge for mange ulike trafikantgrupper, sier Ryste.

I tillegg har NAF spurt om folk stiller seg positive eller negative til dette nye fenomenet. Her er folk delt: I storbyen er 38 prosent positive til at man kan leie elsparkesykler, mens 37 prosent er negative. Andelen som er svært kritiske til utleiesparkesykler er faktisk høyere i byene en snittet i landet for øvrig.

Skille trafikantgrupper

NAF mener viktige trafikksikkerhetstiltak i byene vil være bedre infrastruktur for ulike kjøretøy, tilrettelegging for parkeringssoner for elsparkesykkel, og tiltak som øker folks kunnskap om hva reglene faktisk er. Det kan være med å minke bekymringen både for syklister og gående.

- Stadig strengere regler må ikke bli en sovepute for byene, sier Ryste. - Målet bør være å legge til rette for at folk kan nyte godt av friheten og fleksibiliteten elsparkesykler gir, heller enn å innføre nye forbud og påbud, sier hun.

NAF etterlyser en innsats fra både utleiere, gårdeiere og kommuner slik at det er enkelt å parkere utleiesyklene på en måte som ikke hindrer andre.

Bakgrunn:

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021.

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks. Dette er en standard for sentralitet, basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Mest sentrale strøk er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Kommunene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Spørsmål: Tenk på dine hverdagsreiser. I hvilken grad er du bekymret for følgende når du ferdes i trafikken? (velg inntil tre svaralternativer)

Tall i prosent

Total Sentralitetsindex
Mest sentrale 2 3 4 5 Minst sentrale
Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 32 43 39 28 23 13 11
Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l.) 30 29 27 31 31 34 41
Dårlig vintervedlikehold 26 25 24 26 27 29 23
Manglende lys/ mørke veier 24 21 21 25 27 35 24
Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 23 20 20 26 28 27 23
Berusede/ rusede sjåfører 22 19 22 26 21 17 22
Viltpåkjørsler 20 6 10 22 35 43 62
Møteulykker/ frontkollisjoner 15 7 14 17 20 24 28
Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 14 31 17 7 7 5 4
Påkjørsler 12 12 13 13 10 6 2
Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 10 8 11 11 14 10 4
Farlige situasjoner knyttet til av/påstigning på kollektiv 7 9 9 6 4 2 2
Skred og ras 3 1 3 2 5 7 13
Vet ikke 7 7 8 9 4 5 3

Spørsmål: Er du enig eller uenig i følgende påstander om transport, miljø og klima?

«Jeg er positiv til at man kan leie elsparkesykler i byen»

Total

Sentralitetsindeks

Mest sentrale

2

3

4

5

Minst sentrale

Svært enig

10

12

12

10

5

11

7

Enig

28

26

29

28

29

25

17

Verken enig eller uenig

26

22

25

27

26

29

36

Uenig

15

17

16

14

13

13

17

Svært uenig

16

20

15

13

18

12

15

Vet ikke

5

3

2

7

8

8

8

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dagens regler er klare på at elsparkesyklister må ta hensyn til andre trafikanter. Foto: NAF
Dagens regler er klare på at elsparkesyklister må ta hensyn til andre trafikanter. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom