Universitetet i Bergen (UiB)

Elever fra Oslo, Svalbard og Rogaland til topps i forskningskonkurranse

Del

(Bergen, 11. mai) Kunnskapsminister Tonje Brenna kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på pårørendes rolle i heroinassistert behandling.

Årets vinner av den nasjonale forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er Elise Harwiss ved Elvebakken videregående skole i Oslo, med prosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling». Det er andre gang Elvebakken vinner førsteprisen.

Det siste året har det i Oslo og Bergen blitt iverksatt et tilbud om heroinassistert behandling av rundt 200 opiatavhengige rusmisbrukere. Målet er blant annet å redusere dødelighet og sykdomsrisiko, samt å bedre sosial tilpasning og hverdagsstruktur. I rapporten undersøker Harwiss hva slags rolle de pårørende har i dette behandlingsprosjektet, og hvordan de blir ivaretatt.

Harwiss viser at pårørende ikke er tiltenkt noen fremtredende rolle i behandlingen, og at deres rettigheter fremstår som mer som en politisk diskurs enn som en del av behandlingshverdagen.

«Rapporten er et betydelig bidrag til å synliggjøre en ofte oversett gruppe og holder gjennomgående svært høy kvalitet», sier fagjuryen i sin uttalelse. «Harwiss viser hvordan det å løfte pårørendeperspektiver kan forbedre både deres situasjon og utgjøre et potensial for å bedre de rusavhengiges sosiale nettverk.»

Andrepris til Longyearbyen skole, tredjepris til St. Olav vgs.
Live Strømshoved ved Longyearbyen skole kom på andreplass i årets konkurranse, med rapporten «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv.» Prosjektet handler om norsk suverenitet på Svalbard og utforsker hvordan snøkrabben har blitt et storpolitisk spørsmål. Utgangspunktet er tvisten mellom Norge og EU om adgang til snøkrabbefiske i fiskevernssonen rundt Svalbard.

Tredjeprisen gikk til Sverre Stalsberg ved St. Olav videregående skole i Stavanger, for prosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?» Her undersøker Stalsberg hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag, og han analyserer de to kriminalromanene Når det mørkner av Jørn Lier Horst og Som et speil av Gunnar Staalesen.

Rekordmange elever har deltatt
Holbergprisen i skolener en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Formålet med prosjektet er å bygge bro mellom videregående skole og høyere utdanning og å fremme human- og samfunnsfagene.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i forskningskokurransen. I år har 1053 elever, fra Svalbard i nord til Vennesla i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det er det høyeste antall elever hittil.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 57 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. pris mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

Lærerpris til Spjelkavik videregående skole
Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på kr. 20.000 basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport «’Følte det kom til å bli litt mye.’ Eit forsøk på å forstå kva det er som gjer at elevane vel det trygge og kjente framfor meir sjølvstendige læringsprosessar.» Rasmussen vant også lærerprisen i 2021, og hun er den første som mottar prisen for andre gang.

Fagjuryen peker på at Rasmussen reflekterer over hva som ligger bak elevers valg mellom å delta i Holbergprisen i skolen eller heller følge ordinær undervisning. Hun løfter også frem spørsmål knyttet til hvilke læringssyn og verdier de nyere læreplanene fremmer på elevnivå. Dette er viktige spørsmål som fortjener oppmerksomhet, uttaler juryen.

Krevende forhold for skolene
Etter to år med koronapandemi, har det vært krevende forhold for deltagerskolene også i år. Blant annet har sykdomsfravær skapt utfordringer. Juryen er imponert over hvordan elevene likevel har klart å gjennomføre så gode og varierte forskningsprosjekter.

«Årets prosjekter har stor faglig bredde, og vi ser at mange samfunnsfag og humanistiske fag er representert, deriblant litteratur, juss, filosofi, sosiologi og statsvitenskap. Det er også gledelig å se at samfunnsdebatten gjenspeiles i elevenes interesser», sier juryleder Stine Helena Bang Svendsen.

Finalistene vil feires og motta sine premier under Holberguken i Bergen i juni.

 

Mer om Holbergprisen i skolen
Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på holbergprisen.no/presserom. Les mer om Holbergprisen i skolen her: https://holbergprize.org/nb/holbergprisen-i-skolen

Juryen har bestått av:

  • Stine Helena Bang Svendsen (juryleder), førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
  • Sveinung Arnesen, Samfunnsforsker ved NORCE; førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole
  • Jørn Ljunggren, Forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Kontakter

Lærerkontakter ved skolene:
Elvebakken vgs.: Heidi Ree, heidi.ree@osloskolen.no

Longyearbyen skole.: Jo Tore Berg, jo.tore.berg@lokalstyre.no

St. Olav vgs.: Kjersti Brekklund, kjersti.gjerde.brekklund@skole.rogfk.no

Forskerkontakter
For Elvebakken vgs.: Håvard Aaslund, OsloMet, havard.aaslund@oslomet.no

For Longyearbyen skole: Zdenka Sokolickova, Universitetet i Oslo, zdenka@sokolickova@sai.uio.no

For St. Olav vgs: Marte Handal, Universitetet i Stavanger, marte.handal@uis.no

Lærerprisvinner:
Hildegunn Stokke Rasmussen, Spjelkavik vgs.: hildegunn.stokke.rasmussen@mrfylke.no

Kontaktpersoner for Holbergprisen i skolen:
Birger Berge
Seniorkonsulent, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 478 14 447
birger.berge@holbergprisen.no

Hilde Omdalsmoen Fidje
Rådgiver, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 997 23 930
hilde.fidje@holbergprisen.no

Pressekontakt, Holbergprisens sekretariat:
Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: (+47) 980 01 878
ole.sandmo@holbergprisen.no

Bilder

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom