Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Eldre innsatte i fengslene kartlegges

Del

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Norsk kriminalomsorg forbereder seg på at antallet eldre innsatte i fengslene kan komme til å øke. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider.
Norsk kriminalomsorg forbereder seg på at antallet eldre innsatte i fengslene kan komme til å øke. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider.

Andelen innsatte over 50 år har økt fra 6 prosent i 2000 til 19 prosent i 2019. Det betyr at norsk kriminalomsorg må håndtere en stadig større gruppe eldre innsatte. Utviklingen går i samme retning også internasjonalt.

Denne trenden kan gi økte utfordringer med behandling av sykdommer og pleie- og omsorgstjenester for de innsatte. Den kan også kreve praktiske endringer, som universell utforming av flere fengselsceller og et tettere samarbeid med kommunene, som har ansvar for helsetilbudet i fengslene. En eventuell videre økning i antallet eldre domfelte kan også medføre behov for nytenking om straffegjennomføringsformer for denne gruppen.

Dette er bakgrunnen for at Kriminalomsorgsdirektoratet nå kartlegger innsatte over 50 år. En del av arbeidet er å be dem om å fylle ut et spørreskjema med spørsmål om hvordan de opplever sin situasjon i fengselet. Det er opptil de innsatte selv om de ønsker å delta i undersøkelsen, og spørreskjemaet fylles ut anonymt. Det vil bli sendt til et utvalg fengsler som har mange eller en høy andel eldre innsatte.

- Det er ikke grunnlag for å si at kriminalomsorgen pr. i dag står overfor en eldrebølge, men vi ønsker likevel å forberede oss på at antallet eldre innsatte kan komme til å bli enda høyere i fremtiden. Økningen i antall eldre innsatte skyldes blant annet at det nå idømmes flere lengre straffer enn tidligere, og at vi derfor får flere innsatte som blir sittende lenge i fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

En arbeidsgruppe i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil gjennomgå og analysere skjemaene som kommer inn fra de innsatte, og deretter foreslå tiltak for å møte en eventuell økning i antallet eldre innsatte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk kriminalomsorg forbereder seg på at antallet eldre innsatte i fengslene kan komme til å øke. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider.
Norsk kriminalomsorg forbereder seg på at antallet eldre innsatte i fengslene kan komme til å øke. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider.
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom