Samferdselsdepartementet

Elbil-fordeler i byområdene: Samferdselsministeren har mottatt anbefaling fra Statens vegvesen

Del

– Vi må vurdere ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Vi ba derfor Statens vegvesen se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder. Statens vegvesen foreslår blant annet at lavere bompengetakst gradvis fases ut. Det vil kunne bidra til mindre bilbruk inn mot de største byene, og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Nå skal vi se nærmere på forslagene før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet ba i mai 2022 Statens vegvesen om å vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene. Statens vegvesen har nå svart på oppdraget, og foreslår en gradvis innstramming i bruksfordelene i sitt svar til Samferdselsdepartementet.

– Noe av bakgrunnen er at vi ønsker å få folk som reiste kollektivt før pandemien, men som nå kjører bil, tilbake til å reise kollektivt. Da må vi se nærmere på virkemidler som påvirker konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og privatbil. I dag har vi fått et viktig faglig innspill fra Statens vegvesen, sier samferdselsminister Nygård.

Oppdraget er en oppfølging av at en arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen foreslo tiltak for å få flere til å reise kollektiv.

Priv. til red.: Les pressemelding med brev om anbefalinger

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom