Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ekstremværet Gyda - 21 røde naturfarevarsler på Varsom.no

Del

Ekstremværet "Gyda" gjør at NVE har sendt ut farevarsel på rødt og oransje nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. På Varsom ligger det nå 21 røde naturfarevarsler. For flom og jordskredfare er rødt nivå det høyeste varslingsnivået.

Ekstremværet "Gyda" gjør at NVE har sendt ut  flere farevarsler på rødt og oransje nivå for flom, jordskred og snøskred. Kilde: Varsom.no
Ekstremværet "Gyda" gjør at NVE har sendt ut flere farevarsler på rødt og oransje nivå for flom, jordskred og snøskred. Kilde: Varsom.no

Flere naturfarevarsler på høyeste nivå

Onsdag og torsdag treffer ekstremværet "Gyda". Mye vind og ekstreme mengder regn er ventet. I tillegg vil mildværet føre til kraftig snøsmeltning også høyt til fjells. Det er mange naturfarevarsler ute for de neste to dagene:

Se alle de landbasert naturfarevarslene på varsom.no. Varslene oppdateres daglig.

– At vi har så mange naturfarevarsler ute på samme tid er svært uvanlig,sier Anne Stavang, vakthavende på flomvarslingen i NVE.

Flom og skred kan føre til alvorlige skader

NVE venter omfattende oversvømmelser og svært mange skredhendelser slik situasjonen er nå. Både skred og flom kan nå veg og infrastruktur. Det er fare for at mange veger og jernbanestrekninger kan bli stengt.

– Is i vassdragene gjør at vi kan vente oss isganger som igjen kan forsterke flomproblemene, sier Stavang.  

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom og skred

  • Sikre åpne vannveier- åpne veien som vannet må gå ved å fjerne snø, is, rusk og rask fra den naturlige vannveien i forkant av hendelsen.
  • Sikre og flytte løse eiendeler- flytt eiendeler fra utsatte steder, og opp fra kjellere som er utsatt for oversvømmelser.
  • Ikke oppsøk fare - hold avstand til elver og bekker med stor vannføring, bratt terreng og utløpssoner for sørpeskred og snøskred. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slakere terreng. 

For info om stengte veger på grunn av flom og skredhendelser se vegmeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3). 

Hvem skal du kontakte dersom du har behov for hjelp

NVE har selv økt sin beredskap og sender ut mannskap til forskjellige steder i landet for å assistere kommuner og øvrig beredskapsapparat som får behov for hjelp. 

Om du som privatperson er bekymret for din sitasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse og trenger hjelp
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred og skader og konsekvenser av Gyda i Varsom Regobs-appen. Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no. 

LastnedRegobs-appenfraAppstoreellerGoogle Play 

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no

Se også  mer om Beredskap i NVE

*********

Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no

Motta varsler på SMS og/eller e-post (gratis)

Følg oss på Twitter 

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Flomvarsling
08.00-21.00 alle dager
Tlf: 404 36 000 (ikke sms)

Jordskredvarsling
08.00 - 21.00 alle dager
Tlf: 400 28 777 (ikke sms)

Snøskredvarsling
07.00-20.00 alle dager
Tlf: 488 80 100 (ikke sms)

NVEs pressetelefon
(+47) 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

Ekstremværet "Gyda" gjør at NVE har sendt ut  flere farevarsler på rødt og oransje nivå for flom, jordskred og snøskred. Kilde: Varsom.no
Ekstremværet "Gyda" gjør at NVE har sendt ut flere farevarsler på rødt og oransje nivå for flom, jordskred og snøskred. Kilde: Varsom.no
Last ned bilde
Romsdalen før Gyda, 12. januar 2022. Foto: Solveig/NVE
Romsdalen før Gyda, 12. januar 2022. Foto: Solveig/NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom