Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 4. kvartal 2020: Høy omstillingsvilje hos et hardt prøvet næringsliv

Del

Covid19-pandemien preget verdensøkonomien gjennom mesteparten av 2020. Stor usikkerhet og lavere aktivitet som følge av strenge smittevernstiltak verden over førte til et svært utfordrende år for norske eksportbedrifter.

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Også i fjerde kvartal var det stor usikkerhet i norsk næringsliv, selv om oljeprisen steg til samme nivå som før utbruddet av covid19 mot slutten av året. Samtidig viste norske eksportbedrifter en imponerende evne og vilje til å møte utfordringene, gjennom økt omstillingstakt og vridning mot nye næringer.

- Pandemien gjorde at 2020 ble et utfordrende år for norske eksportbedrifter. Likevel har aktiviteten vært høy for oss gjennom hele året, også i fjerde i kvartal, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge mottok i fjerde kvartal 106 søknader om finansiering, med et samlet volum på 34 milliarder kroner. Søknadsinngangen i kvartalet var på samme nivå som i samme perioden året før i antall, men 22 prosent lavere i volum. Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 529 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 5,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2019. Det høye utbetalingsvolumet i Q4 2019 kom som følge av levering av cruiseskip fra norske veft samt levering av utstyr til olje og gass.

- 2020 ble året der mange norske bedrifter måtte tenke nytt. Norske eksportbedrifter har vist en imponerende evne og vilje til å omstille seg og vri produksjonen mot nye sektorer. For Eksportkreditt Norge har det vært viktig å være tilgjengelige for våre kunder i dette krevende året. Nettopp i slike vanskelige tider som den vi har vært gjennom, er det avgjørende at Eksportkreditt Norge har virkemidler som kan støtte eksportbedriftene og til en viss grad fungere motsyklisk, sier Søberg.

13 av søknadene som Eksportkreditt Norge mottok i fjerde kvartal 2020 var knyttet til skipsfinansieringstilbudet innenlands. Det var også stor aktivitet innenfor offshore vind og null- og lavutslippsferger. Eksportkreditt Norge så også at norske eksportbedrifter som opererer innenfor energi og industri, i økende grad vendte seg mot andre sektorer, som vindkraft, solenergi og vannkraft.

- Det er rimelig å anta at vi denne utviklingen forsterkes i 2021, både fordi pandemien fortsatt pågår og det grønne skiftet fører til økt elektrifisering og etterspørsel innen fornybar kraft, sier Søberg.

I 2020 ble det utbetalt totalt 5,6 mrd. kroner i nye lån. Den sannsynlighetsjusterte ordreboken var ved utgangen av året 14,5 mrd. kroner, som er en økning sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Eksportkreditt Norge og GIEK skal slås sammen i en ny etat 1. juli.  Den nye etaten, som skal hete Eksportfinansiering Norge (Eksfin), skal være en pådriver for norsk verdiskapende eksport.

-Fusjonsprosessen har ikke og skal ikke påvirke våre kunder. Vi har i 2020 prioritert å bistå våre kunder med god service, tett rådgivning og et stabilt og gunstig finansieringstilbud. Det vil vi fortsette med i 2021. Det er avgjørende for norske eksportbedrifter med god støtte gjennom krevende perioder som nå, sier Søberg.

Hele rapporten kan leses her

Kontakter

Otto Søberg, CEO, (+47) 905 57 993, oso@eksportkreditt.no
Ellen B. Svaheim, Kommunikasjonssjef, (+47) 482 24 093, ebs@eksportkreditt.no

Bilder

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge
Last ned bilde

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00https://www.eksportkreditt.no/no/

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter styrker Eksportkreditt Norge konkurransekraften til norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Hos oss kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Vi er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge