Samferdselsdepartementet

Ekspertutvalg for ubåten U-864 er klart

Del

Samferdselsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland. Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien.

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0

- Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i ubåtvraket som ligger på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt sammen et svært kompetent utvalg som skal se på hvilke muligheter som finnes, og gi oss et oppdatert grunnlag å ta en beslutning på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Utvalget skal se på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Utvalgets medlemmer

  • Gro Kielland, styremedlem i bl.a. Aker BP
  • Martha Kold Bakkevig, styremedlem i bl.a. Kongsberggruppen
  • Per Buset, TIOS-Group
  • Sylvia Frantzen, forsker Havforskningsinstituttet
  • Kristin Magnussen, Partner i Menon
  • Viktor Nilsen-Nygaard, Marine Manager Equinor
  • Deborah Oughton, direktør for CERAD og professor ved NMBU
  • Øyvind Voie, Forskningsleder FFI
  • Eric Waymel, Offshore Operations Manager TechnipFMC

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv.

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien og har arbeidet på styrenivå for en rekke selskap. Kielland sier at hun er svært opptatt av at utvalget skal utarbeide et godt grunnlag for at regjeringen skal kunne fatte en endelig beslutning om valg av tiltak.

– Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede et kompetent utvalg med bred og tung erfaring, sier Kielland.

Utfordrende sak

Håndteringen av U-864 er komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har vurdert de tre alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last. Kystverkets arbeid legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal bruke relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av last eller vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Utvalgets rapport skal være klar innen 1. november 2021.

Nøkkelord

Bilder

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom