NHO Mat og Drikke

Ekspertutvalg anbefaler ikke prisregulering i dagligvaresektoren

Del

- Rapporten som ble lagt frem i dag er først og fremst et faglig innspill til Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med stortingsmeldingen om dagligvaresektoren, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. - Vi vil studere rapporten nøye, og ser frem til at regjeringen etter hvert legger frem stortingsmeldingen, der utfordringene i dagligvaresektoren drøftes under ett.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

Næringsministerens ekspertutvalg som har vurdert mulige forbud eller restriksjoner mot ulikheter i innkjøpspriser - såkalt prisdiskriminering i dagligvaresektoren - la frem sin rapport fredag 17. januar. Utvalgets hovedkonklusjon er at et forbud mot ulikheter i innkjøpspriser i dagligvaresektoren vil føre til høyere priser.

Ekspertutvalget sier i rapporten at det «i den norske debatten ikke er fremlagt en tilstrekkelig overbevisende faglig basert dokumentasjon på at det er særskilte strukturelle forhold som tilsier at det bør innføres et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvaresektoren. Det er derfor vår klare anbefaling at det ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering i sektoren.»

I forlengelsen av dette påpeker ekspertgruppen at argumentene for en sektorspesifikk regulering i dagligvaresektoren neppe vil være heldig, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen. Ekspertutvalget sier videre at de ikke nødvendigvis «friskmelder» dagligvaremarkedet, men understreker samtidig at det i flere sektorer i norsk økonomi kan oppstå utfordringer knyttet til konkurransen uten at det er behov for at myndighetene griper inn med sektorspesifikke særreguleringer.

- Utover det selvsagte i at konkurranselovgivningen skal etterleves i dagligvaresektoren, må virkemidlene for å stimulere konkurransen og fjerne etableringshindre baseres på grundige faglige og helhetlige vurderinger, slik at eventuelle tiltak er basert på en objektiv og riktig diagnose, avslutter Brubakk

Viktig med kunnskap og utredning

NHO Mat og Drikke mener det er viktig å utrede tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og at det bør vurderes å innføre tiltak dersom dette vil ha en positiv virkning på konkurransesituasjonen. En stortingsmelding vil kunne bidra til økt innsikt og kunnskap om sektoren. NHO Mat og Drikke har merket seg at departementet har igangsatt flere prosesser for å bidra til dette, og vil spesielt fremheve følgende områder som vi mener er viktige i et slikt arbeid:

Utrede konkurranse- og etableringshindre knyttet til dagligvarekjedenes kontroll over grossist- og distribusjonstjenester i sektoren.
Utrede etableringshindre for netthandel med mat.
Like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer.

NHO Mat og Drikke mener resultatene fra disse prosessene som er igangsatt må vurderes i en helhet, slik at eventuelle forslag om tiltak for å stimulere økt konkurranse og reduserte etableringshindre er basert på kunnskap knyttet til de reelle markedsforhold og utfordringene i sektoren.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom