UiT Norges arktiske universitet

Ekspertliste: Klimatoppmøtet i Glasgow COP26

Del

Klimatoppmøtet i Glasgow nærmer seg. UiT har en rekke eksperter med kunnskap om klimaendring, konsekvenser, klimapolitikk, klimatiltak og fornybar energi. Vi har også to forskere som er til stede i Glasgow. Ta gjerne kontakt med forskerne direkte.

På tokt i polarnatta i Arktis. UiT-forskere har kunnskap om livet på jorda både til lands og til vanns, og hvordan det påvirkes av klimaendring. Her er marinbiolog Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri, og økonomi. Foto: Michael O. Snyder
På tokt i polarnatta i Arktis. UiT-forskere har kunnskap om livet på jorda både til lands og til vanns, og hvordan det påvirkes av klimaendring. Her er marinbiolog Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri, og økonomi. Foto: Michael O. Snyder

Tilstede i Glasgow:

Berit Kristoffersen, mob: 957 02 600, berit.kristoffersen@uit.no

Samfunnsgeograf – Leder for forskningsprosjektet RENEW knyttet til forskningssenteret Smart Senja og ARC, Arctic Centre for Sustainable EnergyForsker på energiomstilling og klimaendringer på tvers av skala (fra lokalt til globalt) og leder UiT sin bærekraftskomite. Berit er tilstede på COP26 mellom 10 og 13 november.

Karley Campbell, 776 25 220, karley.lynn.campbell@uit.no

Biolog/Geolog – forsker på klimaendring og effektene på mikroorganismer i havis, alger og bakterier. Studerer biologiske og fysiske prosesser i isen som påvirker produktiviteten og mangfoldet av is-alger. Karley er tilstede på COP26 31.oktober-1.november.

Klimarett:

Elise Johansen, mob: 416 28 099, elise.johansen@uit.no

Jurist -Ekspertområde klimarett: Den norske klimaloven, Det internasjonale klimaregime, og EUs regulatoriske arbeid på klimaområdet/ The EU Green Deal.

Fornybar energi:

Matteo Chiesa, 776 45 190, matteo.chiesa@uit.no

Fysiker – En av lederne i det store fornybar energiprosjektet ARC. Forsker på nanomaterialer som trengs i konvertering av solenergi og lagringsløsninger. Han har tidligere forsket på utfordringer relatert til solenergi i ørkenmiljøer. Nå gir han løsninger for fornybar energi i Arktis. Chiesa har bidratt til å gjøre solenergi billigere og mer tilgjengelig ved sitt arbeid i Masdar Company og andre bedrifter.

Øyvind Stokke, 776 46 334, oyvind.stokke@uit.no

Filosof - involvert i en rekke prosjekter om klimaetikk og miljøfilosofi. Leder i det store fornybar energiprosjektet ARC Arctic Center for Sustainable Energy. Blant annet jobber han med å optimalisere teknologier for CO2 -fangst og -utnyttelse (CCU) med utgangspunkt i ferrosilisiumfabrikken Finnfjord AS. Har vært observatør for UiT ved COP 21 (Paris), COP 22 (Marrakesh) og COP 23 (Bonn).

Klima og samfunn:

Rasmus Gjedssø Bertelsen, mob: 913 18 623, rasmus.bertelsen@uit.no

Samfunnsviter - Internasjonal politikk, klimaendringer og Arktis. Har vært tilstede som observatør og tilrettelagt for side events ved flere klimatoppmøter. Partner i EU H2020 Inventing a shared Science Diplomacy for Europe/InsSciDE, hvor klima er et sentralt område for vitenskapsdiplomati.

Gunhild Hoogensen Gjørv, mob: 948 42 610, gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no

Samfunnsviter – forsker på sikkerhet og de forskjellige sikkerhetsperspektiver som enten komplementerer hverandre eller konkurrerer, og gjør slike initiativer til å gå saktere enn det vi egentlig har behov for. Miljø/klimasikkerhet konkurrerer for eksempel opp mot visse forståelser av økonomisikkerhet, og energisikkerhet.

Malgorzata (Gosia) Smieszek, 776 25 289, malgorzata.smieszek@uit.no

Samfunnsviter – Jobber med måter å redusere metanutslipp på, og klimatiltak i Arktis for å skape klimanøytrale samfunn. Smieszek jobber sammen med Tromsø kommune om å bli en av 100 klimanøytrale byer innen 2030.

Klima og natur – hav:

Karin Andreassen, mob: 469 29 027, karin.andreassen@uit.no

Geolog - Leder forskningssenteret CAGE som blant annet utforsker økt naturlig lekkasje av drivhusgassen metan i arktiske områder knyttet til et varmere klima. Forskningen er basert på tverrfaglige studier av data samlet inn på over 20 forskningstokt til arktiske områder gjennom de siste 10 år.

Jørgen Berge, mob: 901 69 125, jorgen.berge@uit.no

Marinbiolog – økologi og økosystem effekter relatert til klimaendring, spesielt fokus på Arktis, havis, og polarnatta. Forsker på effekter av klimaendringer på organismer i Arktis, som er tilknyttet drivisen i Polhavet. Har ledet mange store prosjekter i Arktis.

Micaela Aschan, mob: 992 61 458, michaela.aschan@uit.no

Marinbiolog – klimatilpasning i sjømatnæringen. Fiskebestander endrer utbredelse på grunn av klimaendring, men hvem eier fisken? Akvakulturnæringen har utfordringer med ekstreme temperaturer, sykdom og giftige alger.

Marit Reigstad, mob: 901 10 092, marit.reigstad@uit.no

Marinbiolog - prosjektleder i Arven etter Nansen, jobber med økosystem og koordinering av forskning på endring i klima og økosystemresponser i arktiske havområder. Forskningsprosjektet skal kartlegge hele det nordlige Barentshavet, etter hvert som stadig flere havområder blir isfrie.

Paul Wassmann, mob: 977 73 451, paul.wassmann@uit.no

Marinbiolog - havets produktivitet og grunnlag for fiskerier i nordlige farvann, arktiske hav og Polhavet i forhold til klimaendringer. Har ledet mange store prosjekter i Arktis. Har deltatt på COP23 i Bonn for å gi forskningsbaserte råd om is og klimaendring. 

Klima og natur – land:

Svein Anders, mob: 776 45 691, svein.a.lie@uit.no

Filosof - Spesialfelt miljøfilosofi der forskning og undervisning dreier seg om mer dypereliggende spørsmål knytta til miljø, natur og klima. Jobber med en metode for å vurdere den reelle bærekraften til ulike ikke-fossile energikilder.

Alexander Tveit, 76 44 061, alexander.t.tveit@uit.no 

Mikrobiolog - Forsker på effekter av klimaendringer på mikroorganismer i arktisk jord og mose og hvilke følger endringer kan få for karbonsyklusen og spesielt metanutslippene fra disse økosystemene.

Rolf Ims, mob: 915 44 576, rolf.ims@uit.no

Biolog - Forsker på effektene av klimaendringer på nordlig skog, fjell og tundra. Leder etableringen av et klimaøkologisk observasjonssystem (se https://www.coat.no/ ) som skal hjelpe samfunnet med å håndtere effektene av klimaendringene på naturen i Nord-Norge og på Svalbard.  

Dorothee Ehrich, 776 46 272, dorothee.ehrich@uit.no

Biolog - Jobber med langtidsovervåkning av hvordan klima påvirker terrestriske tundra økosystem, spesielt næringsnettet til dyr, og hvordan interaksjoner i næringsnettet endres. Forhold mellom rovdyr og byttedyr, og mellom planter og planteetere.

Nigel Yoccoz, 776 46 884, nigel.yoccoz@uit.no

Biolog - Konsekvenser av klimaendringer for arktiske og fjelløkosystemer. Kan vi forutsi disse endringene, og hvordan bør vi ta hensyn til de store usikkerhetene?

Inger Greve Alsos, 776 20 796, inger.g.alsos@uit.no

Biolog - Effekten av klimaendring på arktisk vegetasjon, jobber med forhistoriske data fra tidligere tiders klimaendringer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På tokt i polarnatta i Arktis. UiT-forskere har kunnskap om livet på jorda både til lands og til vanns, og hvordan det påvirkes av klimaendring. Her er marinbiolog Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri, og økonomi. Foto: Michael O. Snyder
På tokt i polarnatta i Arktis. UiT-forskere har kunnskap om livet på jorda både til lands og til vanns, og hvordan det påvirkes av klimaendring. Her er marinbiolog Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri, og økonomi. Foto: Michael O. Snyder
Last ned bilde
Havis i nærheten av Nordpolen med midnattssol. Foto: Jørgen Berge
Havis i nærheten av Nordpolen med midnattssol. Foto: Jørgen Berge
Last ned bilde
Forskningsfartøy Helmer Hanssen i Magdalenefjorden på Svalbard. Foto: UiT
Forskningsfartøy Helmer Hanssen i Magdalenefjorden på Svalbard. Foto: UiT
Last ned bilde

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom