Universitetet i Bergen (UiB)

Ekspertar frå UiB: Stortings- og sametingsvalet 2021

Del

Forskarar frå Universitetet i Bergen som kan uttale seg om aktuelle tema i samband med valet 13. september 2021.

Her er eit utval av forskarar frå UiB som har kompetanse på tema som er relevante for valet. Klikk på namnet for å lese meir om forskaren eller finne meir kontaktinformasjon.

Val og politikk

Elisabeth Ivarsflaten, professor i statsvitskap
Tema: Opinion, veljaråtferd, partikonkurranse og valgkampdynamikk
Kontakt: Mobil 456 71 663 

Yngve Flo, professor i historie
Tema: Politisk historie, politiske institusjonar, sentrum–periferi, kommune- og regionreform
Kontakt: Mobil 416 49 295 

Anne Lise Fimreite, professor i statsvitskap
Tema: kommune- og regionreforma, sentrum-periferi, politisk åtferd, partisystem.
Kontakt: Mobil 900 83 619

Per Selle, professor i samanliknande politikk
Tema: Samepolitikk
Kontakt: 480 966 76

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap 
Tema: Vallovgivinga, den konstitusjonelle rolla til regjeringa og Stortinget, juridiske sider ved pandemihandteringa
Kontakt: Mobil 916 80 276 

Kommunikasjon og media

Brita Ytre-Arne, professor i medievitskap
Tema: Nyheitsbruk, digitale media, koronasituasjonen
Kontakt: Mobil 909 32 844

Jens Elmelund Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon
Tema: Politisk kommunikasjon og retorikk, talekunst, debatt og intervju, politisk reklame og slogans, samt retoriske uredeligheiter
Kontakt: Mobil 934 49 556 

Ida Vikøren Andersen, postdoktor i retorikk
Tema: Retorikk, TV-debatt, sosiale medier, klimakommunikasjon
Kontakt: 91785159

Klima, naturressursar og miljø

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforsking
Tema: Globale og nasjonale klimaendringar, IPCC, klimaeffektar, havstraumar, utslippskutt, klimapolitikk
Kontakt: Mobil 416 06 451

Håvard Haarstad, professor og senterleder for Senter for klima og energiomstilling
Tema: Klimapolitikk, spesielt lokalt og i byer, også transport og mobilitet
Mobil: 934 47 727

Svein Ivar Angell, professor i historie
Tema: Ressursforvaltning, vasskraftproblematikk, heimfall.
Kontakt: Mobil 907 59 172

Katja Enberg, førsteamanuensis i biologi
Tema: Bærekraft, bærekraftsmålene, SDG14, bærekraftig bruk og forvaltning av havets levende ressurser.
Kontakt: Mobil 410 06 368

Skule og utdanning

Kjetil Børhaug, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap
Tema: Barnehagepolitikk, barnehage og privatisering
Kontakt: Telefon 55 58 31 79/ 920 93 414 

Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk
Tema: skolegang, skoleprestasjoner, digital kompetanse, undervisning
Kontakt: 95931739

Astrid Lenvik, førsteamanuensis i spesialpedagogikk
Tema: Elever med ekstraordinært læringspotensial/evnerike/begavede, differensiert undervisning, tilpasset opplæring.
Kontakt: 41568194

Helse og pandemi

Bettina Husebø, professor i alders- og sjukeheimsmedisin
Tema: Innovasjon og smarte boformer, samansette aldersrelaterte sjukdommar, demens, heimeomsorg, pårørande-belastning, sjukeheim = Morgondagens omsorg

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap 
Tema: Vallovgivinga, den konstitusjonelle rolla til regjeringa og Stortinget, juridiske sider ved pandemihandteringa
Kontakt: Mobil 916 80 276 

Sjå ekspertlista for pandemi hos Pandemisenteret

Økonomi

Kristine Sævold, stipendiat i historie
Tema: Skatteparadiser
Kontakt: Mobil 46825055

Finn du ikkje det du ser etter? Kontakt mediekontakt@uib.no eller ring 55 58 89 00. Kjenner du til andre som bør stå på ekspertlista? Send eit tips til mediekontakt@uib.no.

Lista blir oppdatert gjennom valkampen. Sjå heile lista på uib.no

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Presseinvitasjon fra Forskningsdagene i Bergen20.9.2021 14:30:00 CEST | Presseinvitasjon

Forskningsdagene på Akvariet Fredag 24. september kl. 18.00 Night at the Aquarium - Hav, fred og konflikt. I januar ble FNs havforskningstiår sparket i gang, og Statsraad Lehmkuhl har nettopp begynt på sin 19 måneder lange jordomseiling. I den forbindelse ønsker Forskningsdagene i Bergen å rette oppmerksomheten mot havene og hvordan stater samarbeider om store havområder til tross for politiske forskjeller og konflikter. En rekke forskere vil denne kvelden gi oss et innblikk i hva One Ocean-seilasen handler om, og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor når det gjelder å bruke havet og marine ressurser på en bærekraftig måte. Samarbeid mellom Akvariet i Bergen, One Ocean, Bergen Næringsråd og Statsraad Lehmkuhl. Forskningsdagene på Grand Hotel Terminus Fredag 24. september kl. 19.00 Nobody puts overgangsalderen in the corner! Vi har lenge vært på minussiden når det gjelder kunnskap om kvinnehelse. Spesielt overgangsalderen er et tema mange har et forhold til, men ikke snakker

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom