BDO

Eiendomsskatteseddelen har kommet – dette må du passe på

Del
I disse dager har mange mottatt eiendomsskatteseddelen. Den forteller hvor mye som skal betales i eiendomsskatt og hvordan kommunen har beregnet verdien av eiendommen. Hvis du mener den er feil, kan du klage. Pass på at du sjekker klagefristen i din kommune.
Oslo kommune er blant de 320 kommunene i landet med eiendomsskatt. En eventuell fjerning av bunnfradraget i hovedstaden vil innebære at eiendomsskatten for en bolig med en verdi på 6 500 000 kroner stiger fra 1 650 kroner til 13 650 (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Oslo kommune er blant de 320 kommunene i landet med eiendomsskatt. En eventuell fjerning av bunnfradraget i hovedstaden vil innebære at eiendomsskatten for en bolig med en verdi på 6 500 000 kroner stiger fra 1 650 kroner til 13 650 (foto: Kim Saatvedt / BDO).

Tall fra SSB fra 2022 viser at 320 kommuner har eiendomsskatt, og at flertallet av kommunene har eiendomsskatt på all fast eiendom.

- Du vinner ikke frem med å klage til kommunen på at eiendomsskatten er for høy eller generelt urimelig, sier Hanne Fritzsønn, partner og leder for BDO Advokater.

- Vår erfaring er at du lykkes best med klagen dersom den er godt underbygget, både faktisk og rettslig, med konkrete objektive fakta.

Klage på eiendomsskatt sendes skriftlig til kommunen, hvor det bør fremgå tydelig hvilken endring som ønskes. Klagen kan knytte seg til en rekke forhold, som feil i faktagrunnlaget ved taksering, herunder bygningstype, kvadratmeter og sonefaktor, eller feil i den skjønnsmessige vurderingen av eiendommens standard og beliggenhet.

Verdsettelse ved taksering eller formuesgrunnlag

Verdsettelsen kan skje på bakgrunn av kommunal taksering eller skatteetatens formuesgrunnlag. Ved verdifastsettelsen av den konkrete eiendommen skal kommunen søke å finne frem til eiendommens objektive markedsverdi. Merk at næringseiendommer og fritidsboliger alltid takseres av kommunen.

Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes blant annet i Oslo og i Bergen. Eiendomsskatten for 2023 er utskrevet på bakgrunn av boligverdien for 2021, og du må dermed sjekke skattemeldingen for 2021 under “boligopplysninger - grunnlag for formuesverdi” for å se hva som legges til grunn.

Kommuner som benytter kommunal taksering, har mulighet til å taksere eiendommene hvert tiende år. Flere kan derfor oppleve en kraftig økning av eiendomsskatten som følge av at flere kommuner har retaksert bolig- og næringseiendommer. Eksempler på dette er Råde kommune og Trondheim kommune.

- Vår erfaring er at man særlig ved retaksering har en mulighet til å nå frem med klager, ettersom det da er en ny prosess og nye retningslinjer som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, sier Martine Storebråten, advokatfullmektig og manager i BDO Advokater, og legger til:

- Det vil ikke være mulig å klage over samme forhold to ganger, og klagen bør derfor være godt begrunnet.

Slutt på bunnfradrag?

Rett før jul i fjor la skatteutvalget frem sin utredning «Et helhetlig skattesystem» med flere forslag som kan medføre økt beskatning av bolig og annen fast eiendom.

Utvalget mener blant annet at eiendomsskatten bør bestå som en kommunal skatt, men peker på at man bør vurdere å fjerne bunnfradraget. 

Størrelsen på bunnfradraget varierer mye fra kommune til kommune, men tall fra SSB fra 2022 viser at 73 kommuner har bunnfradrag. Fjerning av bunndraget vil medføre en stor økning i eiendomsskatten. Økningen blir naturligvis størst i kommunene med høyest bunnfradrag.

- Som et eksempel har Oslo kommune et bunnfradrag på 4 000 000 kroner, og en promillesats for boligeiendommer på 3 promille. Fjerning av bunnfradraget vil da innebære at eiendomsskatten for en bolig med en verdi på 6 500 000 kroner stiger fra 1 650 kroner til 13 650. Dette tilsvarer en økning på 12 000 kroner, avslutter Martine Storebråten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oslo kommune er blant de 320 kommunene i landet med eiendomsskatt. En eventuell fjerning av bunnfradraget i hovedstaden vil innebære at eiendomsskatten for en bolig med en verdi på 6 500 000 kroner stiger fra 1 650 kroner til 13 650 (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Oslo kommune er blant de 320 kommunene i landet med eiendomsskatt. En eventuell fjerning av bunnfradraget i hovedstaden vil innebære at eiendomsskatten for en bolig med en verdi på 6 500 000 kroner stiger fra 1 650 kroner til 13 650 (foto: Kim Saatvedt / BDO).
Last ned bilde
Hanne Fritzsønn er partner og leder for BDO Advokater (foto: Mick Tully / BDO).
Hanne Fritzsønn er partner og leder for BDO Advokater (foto: Mick Tully / BDO).
Last ned bilde

Lenker

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi nær 2000 ansatte og 60 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 164 land og teller mer enn 111 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

Banker er lengre fremme på bærekraftsrapportering enn andre bedrifter19.4.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

BDO har for fjerde år på rad kartlagt status for bærekraft i små og mellomstore banker i Norge. Hele 86 prosent utarbeider ekstern bærekraftsrapportering, og modenheten og profesjonaliteten i bærekraftsarbeidet øker. Likevel er det én varsellampe i undersøkelsen: Mindre enn 1/3 av bankene har satt seg inn i EU-taksonomien og EUs nye rapporteringskrav i CSRD. Begge regelverkene treffer raskt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom