Samferdselsdepartementet

E6 Ulvsvågskaret har fått fastsett styringsmål

Del

Prosjektet E6 Ulvsvågskaret i Nordland har no fått fastsett styringsmål på 1,45 milliardar kroner. Samferdselsdepartementet fastsett dette som eit mål for styringa av kostnadane i planleggingsfasen. Alle store vegprosjekt får fastsett styringsmål.

– No som dette er på plass har prosjektet kome eit viktig skritt vidare. Dette er ein veg som blir stengt ofte på grunn av at store køyretøy blir ståande fast. At vi har ein god E6, spesielt i Nord-Norge, er avgjerande for at folk og varer skal kome seg fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Prosjektet går mellom Kvannelva bru og Ulvsvåg og er ein del av strekningen Mørsvikbotn–Ballangen. Det planleggast tunnel under Ulvsvågskaret og ny veg frå den nye tunnelen i nord fram til dagens veg. Strekninga er 9,6 km og planleggast tofeltsveg med 90 km/t.

Prosjektet ligg ikkje inne i første seksårsperiode av ny Nasjonal transportplan 2022–2033. Det betyr at prosjektet ikkje er prioritert for å starte opp dei neste seks åra.

Statens vegvesens portefølje er i Nasjonal transportplan prosjekta med oppstart i første seksårsperiode. Statens vegvesen skal optimalisere prosjekta og i ein årleg porteføljeprioritering anbefale ei rekkefølge for gjennomføring. Dei skal òg utvikle strategiar og planar for nye investeringar med oppstart seinare i perioden. Porteføljen vil vurderast på nytt ved rulleringa av Nasjonal transportplan.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak9.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom