Statens vegvesen

E6 i Badderen får ny midlertidig bru

Del
Nå skal Statens vegvesen bygge ny midlertidig bru på E6 over Badderelva i Kvænangen kommune. Den flomskadde brua skal rives i vår, før snøsmeltinga starter for alvor.
Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen. Bildet er tatt i oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen.
Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen. Bildet er tatt i oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen.

Badderelv bru på E6 i Kvænangen i Nord-Troms måtte stenges på kort varsel etter en skade under vårflommen i 2022. Trafikken på E6 har siden gått over ei lysregulert enfelts midlertidig bru som ble bygget oppå den skadde brua.

Skal rive brua 

Nå skal brua fra 1986 rives. Dette må skje tidlig på våren. Statens vegvesen er bekymret for at årets vårløsning skal føre til ytterligere skader på brua, noe som kan påvirke både trafikken og omgivelsene.

– Vi skal bygge omkjøringsvei, og sette opp ei ny midlertidig bru med to kjørefelt. Dette gir bedre fremkommelighet for trafikken enn dagens lysregulerte bru med ett kjørefelt. Ny midlertidig bru skal brukes helt fram til ny permanent bru står ferdig i 2025, sier prosjektleder Knut Hågensen i Statens vegvesen.

Ny midlertidig bru

Omkjøringsvei og ny midlertidig bru skal bygges oppstrøms nåværende bru, og følger den gamle E6-traséen. Hvorfor ble det ikke satt opp ei tofelts midlertidig bru på omkjøringsvei med en gang Badderen bru ble stengt?

– Brustengingen sist vår var en akutt hendelse med store omkostninger både for gjennomgangstrafikken og lokalsamfunnet. Statens vegvesen måtte snarest mulig finne ei løsning for å få åpnet veien igjen, og det greide vi på ei uke. Denne gangen har vi litt bedre tid på oss til å klargjøre omkjøringsvei og skaffe til veie ei tofelts bru, sier Hågensen.

Men Vegvesenet har ikke all verdens tid. De har søkt Kvænangen kommune om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens bestemmelser, for å få på plass ei midlertidig bru og rive den gamle før årets vårflom setter inn.

Ny bru klar i 2025

Samtidig pågår arbeidet med reguleringsplan og planlegging av ny permanent bru for fullt.

- Det stilles helt andre krav til nye veibruer i dag enn i 1986, og den nye brua som skal bygges vil naturlig nok få en annen konstruksjon, godt tilpasset vannføringen i Badderelva. Vi planlegger for byggestart våren 2024, sier Knut Hågensen.

Fram til 2025 må altså trafikantene på E6 gjennom bygda Badderen leve med midlertidige løsninger. 

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen. Bildet er tatt i oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen.
Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen. Bildet er tatt i oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom