Samferdselsdepartementet

E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging

Del

- Bygging av veg skal løyse samfunnsutfordringar. Aust for Molde sentrum skal det byggast eit nytt sjukehus. Da må vi sørge for at vegen til og frå sjukehuset er god nok. Strekninga har i dag ein låg standard, og det er på tide med ei oppgradering. Det kjem no, til glede for Romsdal og Nordmøre, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Samferdselsdepartementet har i dag framlegg i statsråd om utbygginga og finansieringa av E39 Lønset–Hjelset. Utbygginga skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane.

- Ny veg vil ikkje berre sørge for at ambulansane kjem seg raskt til sjukehuset. Det vil òg bety samanhengande gang- og sykkelveg på heile strekningen, for det meste langs dagens veg. Da får vi betre trafikktryggleik for alle trafikantar, seier Hareide.

Strekninga mellom Lønset og Hjelset er den med lågast standard på E39 mellom Molde og Kristiansund. Den nye vegen blir 9,3 kilometer lang. Det vil bli tofelts veg med midtdelar og forbikøyringsfelt. Fartsgrensa blir 90 km/t.

 For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 202112.1.2021 12:19:05 CETPressemelding

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom