Samferdselsdepartementet

E18 Vestkorridoren: Flytting av etappedelet mellom etappe 2 og 3

Del

Samferdselsdepartementet har besluttet at parsellinndelingen mellom etappe 2 (Ramstadsletta–Slependen) og etappe 3 (Slependen–Drengsrud) justeres, slik at etappedelet flyttes fra Slependen til Nesbru.

– Vi er opptatt av at E18 Vestkorridoren bygges ut mest mulig rasjonelt, og at det blir valgt løsninger som holder kostnadene nede samtidig som belastningen på naboer og trafikanter blir holdt så lave som mulig. Statens vegvesen har foreslått endringer som vil bidra til dette. E18 inn mot Oslo er en av landets mest trafikkerte veistrekninger, og prosjektet blir nå bedre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen har gjennomført beregninger som viser at et system med kryss med lokalveien på E18 gir betydelig større nytte enn et system uten kryss mellom lokalveien og E18. Med et parselldele på Nesbru vil parsell 2 kunne fungere som en selvstendig utbygging. Endringen innebærer at det bygges et nytt kryss med lokalveier vest for IKEA og at tidligere planlagt kryss med lokalveier ved Slependen utgår.

Endringen i inndelingen mellom parsell 2 og 3 innebærer ingen endringer i de samlede kostnadene for de to parsellene, eller prosjektet. Som følge av at parsell 2 blir lengre (og parsell 3 tilsvarende kortere) får etappe 2 en kostnadsøkning på nær 2 milliarder kroner mot en tilsvarende kostnadsreduksjon i etappe 3. Styringsmålet for ny parsell 2 E18 Ramstadsletta–(Slependen)–Nesbru settes etter dette til 11 535 mill. 2021-kr.

Asker kommune støtter den foreslåtte justeringen av prosjektet og parsellinndelingen.

Bygging av E18 Vestkorridoren etappe 1; Lysaker–Ramstadsletta pågår som planlagt og påvirkes ikke av denne endringen.

For mer informasjon: Brev fra Samferdselsdepartementet (22.02.2021) til Statens vegvesen (pdf) (regjeringen.no)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom