Samferdselsdepartementet

Droneobservasjoner: Styrket håndheving - men ingen nye restriksjoner nå

Del

Krigen i Ukraina har gitt økt oppmerksomhet på bruken av droner, og Politiet har mottatt mange rapporter om droneobservasjoner ved anlegg og installasjoner. – Vi skal ha god oversikt over dronetrafikken i norsk luftrom. Det er spesielt viktig slik situasjonen er. Luftfartstilsynet arbeider fortløpende med å vurdere behov for etablering av ytterligere restriksjonsområder, men vi setter ikke inn nye begrensninger i adgangen til å fly drone nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det har vært avklaringer mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Politidirektoratet om det er umiddelbart behov for nye restriksjoner på bruken av drone.

Styrket håndheving av restriksjoner

Norge har allerede flere restriksjoner på hvor man kan fly drone, slik som i nærheten av lufthavner, over Oslo sentrum, fengsler, ambassader, prosessanlegg, oljeraffinerier, militære områder og fartøy.

– Det finnes allerede på plass flere restriksjoner som begrenser adgangen til hvor man kan fly drone. Det er ikke per i dag nødvendig å komme med nye begrensinger. Myndighetene vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjonsområder. I tillegg kan politiet innføre umiddelbare forbudssoner dersom det vurderes som nødvendig, sier samferdselsminister Nygård.

Det er et behov for styrket kommunikasjon til dem som opererer droner om allerede eksisterende restriksjoner. Det vil si hvor dette gjelder, og hva slags type restriksjoner det er snakk om.

– Dette vil raskt bli fulgt opp, sier samferdselsministeren.

Nedsetter arbeidsgruppe

Regjeringen har bedt Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ta initiativ til en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan staten kan bidra til forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner. Dette skjer som ledd i arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi.

Arbeidsgruppen vil som del av sitt arbeid vurdere handlingsalternativer beskrevet i et innspill Luftfartstilsynet leverte Samferdselsdepartementet torsdag 20. oktober 2022. Luftfartstilsynet var bedt om å se på hvilke løsninger som kunne ha vært aktuelle for midlertidig å redusere bruken av droner, for å få bedre oversikt over og kontroll på droneaktiviteten i norsk luftrom.

Les mer om gjeldende restriksjoner på Luftfartstilsynets nettsider.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas17.1.2023 11:13:39 CET | Pressemelding

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom