Politihøgskolen

Doktorgrad om politiets møte med voldsutsatte barn

Del

Oddbjørg Edvardsen disputerte 20. august 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø. Tittelen på avhandlingen er «Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet»

DISPUTAS: Oddbjørg Edvardsen disputerte med professor James McGuirk (t.h.) fra Nord Universitet, og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen. Foto: PHS, Bodø
DISPUTAS: Oddbjørg Edvardsen disputerte med professor James McGuirk (t.h.) fra Nord Universitet, og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen. Foto: PHS, Bodø

Oddbjørg Edvardsen er utdannet Cand.polit. med hovedfag i psykologi, og har siden 2002 vært ansatt som høgskolelektor på Politihøgskolen, avdeling Bodø. Etter utdanningen i 1992 arbeidet hun som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Salten. Edvardsen er medredaktør og medforfatter i boka «Vold mot barn – teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger», og har bidratt til å utvikle faglig kunnskap om tema «vold mot barn» i politiutdanningen.

Møter med barna

I omtalen fra Nord universitet beskrives studien som en undersøkelse av politipatruljens møter med barn, i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. 15 erfarne politibetjenter fra tre ulike byer i Norge, hvor alle har praksis fra patrulje, er intervjuet om sine møter med barna. Spørsmålene som datamaterialet søker svar på, er hva politibetjentene erfarer at god hjelp til voldsutsatte barn kan være, men også hvilke utfordringer og problemer som oppstår i patruljens møte med barna. 

Avhandlingen viser hvilken rolle og betydning politipatruljen er gitt av våre myndigheter i å avdekke, stanse og forebygge vold mot barn, i lys av lovverket, konvensjoner og retningslinjer som styrer politiets arbeid. Politipatruljens praksis i møte med barna belyses ut fra et humanistisk og samfunnsvitenskapelig ståsted.

Datamaterialet synliggjør hvordan mellommenneskelige og relasjonelle omstendigheter som oppstår mellom politibetjentene, barnet og familien, påvirker politibetjentenes forutsetninger for å handle.

Kultur og kunnskap

Samtidig vil spørsmål knyttet til politiets kultur og kunnskapsgrunnlag, om organisering, ledelse, og om samhandling med deler av det øvrige hjelpeapparatet belyses. Et sentralt spørsmål som stilles i avhandlingen, er hvorvidt det strafferettslige perspektivet, som er så sentralt i myndighetenes målstyring av politiets ressurser, bidrar til at barn beskyttes mot vold og overgrep. Et annet viktig spørsmål er på hvilken måte politipatruljens praksis, kan ivareta barns rettigheter og behov for beskyttelse og omsorg, slik disse artikuleres i barnekonvensjonen.

Selve avhandlingen vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DISPUTAS: Oddbjørg Edvardsen disputerte med professor James McGuirk (t.h.) fra Nord Universitet, og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen. Foto: PHS, Bodø
DISPUTAS: Oddbjørg Edvardsen disputerte med professor James McGuirk (t.h.) fra Nord Universitet, og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen. Foto: PHS, Bodø
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom