Bane NOR

Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

Del

Utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, fra Venjar til Eidsvoll nord, går som planlagt. I dag ble det markert ett års anleggsdrift og et infrastrukturprosjekt i rute.

Bane NOR, Eidsvoll: Rundt 250 deltok på markeringen av 1 år siden byggestart av utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Anleggsarbedeidere fra entreprenøren fikk servert burgerlunsj på spuntplater av Bane NOR-ansatte. Foto: Per Huuse, Bane NOR
Bane NOR, Eidsvoll: Rundt 250 deltok på markeringen av 1 år siden byggestart av utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Anleggsarbedeidere fra entreprenøren fikk servert burgerlunsj på spuntplater av Bane NOR-ansatte. Foto: Per Huuse, Bane NOR

– Vi har gjennomført første året med anleggsdrift i prosjektet. Vi er i rute og vi har etablert en svært god sikkerhetskultur som bidrar til høy trivsel, motiverte anleggsarbeidere og et prosjekt uten skader med fravær. Det er vi svært godt fornøyd med, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Han konstaterer at det til sammen er det utført over 200 tusen arbeidstimer ute på anlegget og cirka 170 anleggsarbeidere og funksjonærer har vært involvert i kortere eller lengre perioder.
HMS-statistikken viser at det jobbes sikkert og trygt. Og det er både Bane Nor og entreprenøren NCC svært godt fornøyd med.


– At vi har fått etablert en solid sikkerhetskultur, som gjør at vi unngår alvorlige hendelser, er svært viktig for både byggherre Bane Nor og for oss som entreprenøren. God planlegging, dialog og samhandling og gode kontrollrutiner bidrar til at vi har klart å etablere en solid sikkerhetskultur, sier prosjektlederGeir Kildemo i NCC.

Burgerlunsj
Bane NOR inviterte i dag til en utvidet lunsj og serverte hamburgere til alle som jobber på utbyggingsprosjektet dobbeltspor gjennom Eidsvoll.

– Dette er en markering for å takke alle involverte i prosjektet for innsatsen under det første året med anleggsdrift. Det har vært stor innsats og vi har klart å etablere en sikkerhetskultur som gir gode resultater, sier Hafstad i Bane Nor.

Awareness Day
Samtidig som det ble markert ett års anleggsdrift, arrangerte NCC sin årlige Awarness Day, hvor alle 16 500 ansatte i NCC-konsernet stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen sin. Under årets markering var det sikker adferd i prosjektene som ble diskutert.

– Vi er svært viktig for oss å arrangere Awareness Day. Skal vi opprettholde god sikkerhet i våre prosjekter, må vi bruke tid til å prate om sikkerhet og gjøre nødvendige korrigeringer om det i diskusjonene kommer frem gode forslag eller vi avdekker ting som krever korrigeringer. Awarenessday bidrar derfor til å motivere alle våre ansatte, sier Geir Kildemo.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bane Nor: Kommunikasjonsansvarlig Cecilie Gjørtz, mob. 92 88 13 47
NCC: Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, mob: 95 13 06 93

FAKTA

Dobbeltsporutbygging gjennom Eidsvoll etter 1 år:

  • Andel av prosjektet utført: 27 prosent
  • Arbeidstimer utført: Ca 200 000
  • Personell i prosjektet: Ca 170, yrkesarbeidere og funksjonærer
  • Masseforflytning: Ca 300 000 m3 jord utgravd og kjørt til deponi. Utgjør ca 40 prosent av totalt volum masseforflytning.
  • (I tillegg er matjord på et 440 000 kvadratmeter stort anleggsområde skrapet av og lagret under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen er ferdigstilt.)
  • Betong støpt: Ca 4 000 m3 av totalt 27 000 m3 – hovedsakelig brufundamenter/søyler, landkar, kulverter og teknisk bygg.
  • Armering: Utført ca 600 tonn av totalt 2 432 000 kg på anlegget.
  • Spunt: 22 000 m2
  • Boring av rørvegg: Så langt boret 5 260 m av totalt cirka 6 000 m.

Nøkkelord

Kontakter

Bane Nor: Kommunikasjonsansvarlig Cecilie Gjørtz, mob. 92 88 13 47
NCC: Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, mob: 95 13 06 93

Bilder

Bane NOR, Eidsvoll: Rundt 250 deltok på markeringen av 1 år siden byggestart av utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Anleggsarbedeidere fra entreprenøren fikk servert burgerlunsj på spuntplater av Bane NOR-ansatte. Foto: Per Huuse, Bane NOR
Bane NOR, Eidsvoll: Rundt 250 deltok på markeringen av 1 år siden byggestart av utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Anleggsarbedeidere fra entreprenøren fikk servert burgerlunsj på spuntplater av Bane NOR-ansatte. Foto: Per Huuse, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom