DNV

DNV og Applied Risk skaper industrielt kraftsenter for cybersikkerhet

Del

Med sammenslåingen har DNV og Applied Risk som mål å danne verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør, som skal sikre kritisk infrastruktur innen energi og maritim sektor, vareproduksjon, kjemiindustri, helsesektoren og andre sektorer

DNV kjøper den industrielle cybersikkerhetsspesialisten Applied Risk med mål om å bygge verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør. Det sammenslåtte selskapet skal bistå kunder med å forsvare kritisk infrastruktur mot nye cybertrusler. 

Digitale trusler mot industriell infrastruktur skjer stadig hyppigere og de blir mer kompliserte og kreative. I 2020 ble ni av ti bedrifter innen energi, transporthelse og vareproduksjon utsatt for angrep på datasystemer som styrte selskapenes industrielle operasjoner (1). Ecyberangrep kan gi skader for flere milliarder kroner. Stadig strengere regelverk for cybersikkerhet gjør området mer komplekst og øker kostnadene ytterligere. 

Cyberangrep blir dessuten stadig farligere: Gartner forutser at i løpet av dette tiåret vil cyberkriminelle gå lenger enn å angripe for økonomisk vinning, og gradvis benytte industrielle operativsystemer som våpen for å skade menneskeliv (2)I en undersøkelser fra Forrester Research svarer 63% av de spurte at sikkerheten til deres ansatte er sterkt eller til og med kritisk påvirket av brudd på cybersikkerheten (3). 

«Industriell infrastruktur som vindparker, olje- og gassfelt, skip, fabrikker og medisinsk utstyr har nå en høyere risiko for å bli utsatt for nye former for cyberangrep, ettersom kontrollsystemene deres blir stadig mer sammenkoblet.Dette setter verdier, miljøet og til og med liv i fare. DNV investerer derfor betydelig i å bygge en kraftfull forsvarsstyrke for kundene våre. Ved å slå oss sammen med Applied Risk tar vi sikte på å danne et industrielt kraftsenter for cybersikkerhet. Sammen vil vi hjelpe våre kunder til å håndtere den økende digitale risikoen», sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. 

Kombinert forsvar 

Applied Risk ble grunnlagt i 2012 og er et toneangivende selskap innen neste generasjons cybersikkerhetsløsninger for industrielle sektorer. Selskapets team av cybersikkerhetseksperter, basert i Amsterdam, har vært med på å definere en rekke industristandarder. De har også ledet utviklingen av sikkerhetsstrategier for en rekke nasjonale myndigheter. Applied Riskhar en bred kundeportefølje, inkludert Fortune 500-selskaper over hele Europa, Midtøsten og Asia, og styrker kompetansen til selskaper innen energi, transport, gruvedrift, vareproduksjon, samt maritim og farmasøytisk sektor. 

Applied Risks eksperter vil samarbeide med DNVs spesialister innenfor cybersikkerhet, som bistår både offentlig og privat sektor med å sikre prosjekter, drift og annen virksomhet. Med sin omfattende erfaring og ekspertise tilbyr DNV løsninger for de mest komplekse infrastrukturprosjektene i verden. Selskapets eksperter hjelper kunder med å identifisere cyberrisiko, bygge et sterke forsvar mot digitale trusler, gjenopprette skade etter angrep og sikre tillit og støtte fra kundenes interessenter 

«DNV og Applied Risk deler en felles visjon om å sikre industrielle eiendeler fra cyberangrep, en trussel som øker både størrelse og kompleksitet. Dette partnerskapet samler to toneangivende organisasjoner innenfor industriell cybersikkerhet. Vi vil også satse tungt på forskning og innovasjon innenfor dette området fremover. Slik vil vi bli en banebrytende industriell cybersikkerhetsaktør som hjelper kundene våre til å håndtere nye trusler fra cyberkriminelle,» sier Jalal Bouhdada, administrerende direktør i Applied Risk.  

Høye ambisjoner 

Applied Risk og DNV vil operere samlet under merkevarenavnet DNV. Et kombinert lederteam fra begge selskapene vil bygge et felles cybersikkerhetsselskap med ambisjon om betydelig vekst innen utgangen av 2025. 

«Cybersikkerhet vil spille en viktig rolle i DNVs vekststrategi i de kommende årene,» sier Liv A. Hovem, daglig leder i DNVs Acceleratoret nytt forretningsområde i DNV som fokuserer på å utvikle nye tjenester og virksomheter i konsernet. 

«Sammenslåing av de to ledende teamene til Applied Risk og DNV er første steg i planen vår om å bygge et kraftsenter for industriell cybersikkerhet. Etterhvert som selskapet vokser, vil vi ansette flere talenter som sammen med DNVs 12 000 industrieksperter vil jobber med noen av verdens mest avanserte og komplekse cybersikkerhetsprosjekter»legger Hovem til 

Kilder: 
1 https://www.fortinet.com/resources-campaign/operational-technology/2021-the-state-of-operational-technology-and-cybersecurity 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-21-gartner-predicts-by-2025-cyber-attackers-will-have-we 
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/white-papers/WP-Independent-Study-Pinpoints-Significant-Scada-ICS-Cybersecurity-Risks.pdf 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Jalal Bouhdada, CEO Applied Risk og Liv Hovem, CEO DNV Accelerator
Jalal Bouhdada, CEO Applied Risk og Liv Hovem, CEO DNV Accelerator
Last ned bilde
Jalal Bouhdada, CEO i Applied Risk
Jalal Bouhdada, CEO i Applied Risk
Last ned bilde
Liv_Hovem, CEO i DNV Accelerator
Liv_Hovem, CEO i DNV Accelerator
Last ned bilde
Remi Eriksen, konsernsjef i DNV
Remi Eriksen, konsernsjef i DNV
Last ned bilde

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

Om DNV
DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom