NAF

Distrikts-Norge: Veistandarden står til stryk

Del

Over halvparten av bilistene i Distrikts-Norge mener at veiene de bruker til daglig er dårlig vedlikeholdt. - Folk ser daglig bevis på at vedlikehold har vært prioritert ned av politikerne. De vil se endring, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Jo mer spredtbygd folk bor, jo mindre fornøyd er de med veistandarden (Foto: NAF)
Jo mer spredtbygd folk bor, jo mindre fornøyd er de med veistandarden (Foto: NAF)

Folks vurdering av veiene blir mer og mer negativ jo lenger ut i distriktene man kommer.

På landsbasis svarer kun 34 prosent at veiene de kjører på til daglig er godt vedlikeholdt. I distriktene er 58 prosent misfornøyd med vedlikeholdet.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Norstat for NAF, hvor 1103 bilister er spurt om hvordan de oppfatter veistandarden der de bor. I Distrikts-Norge svarer hele 55 prosent at veiene ikke er av god nok standard for trafikken som kjører på dem.

Tre av fire vil prioritere vedlikehold

På landsbasis svarer tre av fire at de vil at politikerne skal prioritere veivedlikehold. Kontrasten til andelen som vil ha mer nybygging av vei er stor: 37 prosent.

- Forfallet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder å utbedre. Her ser vi klart og tydelig at de dårlige veiene har betydning i folks liv, sier Handagard.

Forbikjørt av trafikkutviklingen

Analyser NAF har gjort av veinettet viser at om lag en fjerdedel av fylkesveiene er for smale sammenliknet med den standarden de skulle hatt om de ble bygget nytt i dag. Også på riksveiene er det store mangler, blant annet mange strekninger som skulle hatt midtoppmerking eller midtdeler.

- Veistandarden er rett og slett forbikjørt av trafikkutviklingen. Vi trenger en massiv satsning på vedlikehold og fornying, og NAF er bekymret for at kutt i veibudsjettene vil sinke denne satsningen, sier Handagard.

Har lovet vedlikeholdsplan

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å kartlegge forfallet på riks- og fylkesveier og lage en plan for å redusere etterslepet på vedlikehold. NAF støtter tiltaket, men etterlyser høyere ambisjoner fra regjeringen.

- Det holder ikke å redusere etterslepet, målet må være å fjerne forfallet. Fornying og vedlikehold har altfor lenge vært prioritert ned. Det handler om breddeutvidelser, midtoppmerking, rydding av sideterreng og rassikring, sier Handagard.

Bakgrunn

Undersøkelse gjort av Norstat for NAF, 8.-20. juni 2022. 1103 personer har som eier/disponerer bil har svart på spørsmålene, og undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks.

Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Tenk på veiene der du kjører til daglig. I hvilken grad er du enig eller uenig følgende: Er veiene godt vedlikeholdt?

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Svært uenig/uenig

38 %

44 %

58 %

Verken enig eller uenig/ Vet ikke

25 %

22 %

24 %

Enig( Svært Enig

37 %

35 %

18 %

100 %

100 %

100 %

Tenk på veiene der du kjører til daglig. I hvilken grad er du enig eller uenig at veiene er: Av god standard for trafikken som kjører på dem

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Svært uenig/uenig

16 %

23 %

40 %

Verken enig eller uenig/ Vet ikke

22 %

24 %

25 %

Enig( Svært Enig

62 %

53 %

35 %

100 %

100 %

100 %

Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer? (flere svar mulig)

Mest sentrale

(gruppe 1 og 2)

Middels sentrale

(gruppe 3 og 4)

Minst sentrale

(gruppe 5 og 6)

Utbygging av nye veier

35 %

39 %

36 %

Vedlikehold av eksisterende veier

70 %

74 %

82 %

Mer satsing på jernbane

36 %

33 %

29 %

Satsing på kollektivtransport

50 %

34 %

33 %

Bedre tilrettelegging for sykling

25 %

28 %

23 %

Tilrettelegge for miljøvennlige biler

21 %

17 %

16 %

Utbygging av ferjetilbudet

5 %

7 %

12 %

Bedre tilrettelegging for fotgjengere

16 %

21 %

19 %

Vet ikke

1 %

3 %

2 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jo mer spredtbygd folk bor, jo mindre fornøyd er de med veistandarden (Foto: NAF)
Jo mer spredtbygd folk bor, jo mindre fornøyd er de med veistandarden (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom