Innovasjon Norge

Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer

Del

Tre prosjekter innen vedlikehold og bygging broer, smarte byer og klimagassreduksjon i grunnarbeider har i dag mottatt støtte fra Innovasjon Norge til Innovasjonspartnerskap for å løse fremtidens samfunnsutfordringer på nye og banebrytende måter.

Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.
Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.

Det er henholdsvis Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR i samarbeid og Bodø kommune som skal drive de tre vinnerprosjektene videre.

-Vi har mottatt svært mange spennende søknader, men disse tre prosjektene utmerket seg og vi tror det videre arbeidet vil utløse nyskapende løsninger på utfordringer her både hjemme og globalt, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge Mona Skaret.

Innovasjonspartnerskap skal stimulere til mer samarbeid mellom det offentlige og private næringslivet om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene.

-Offentlig sektor representerer et stort potensielt marked for norske bedrifter. For at innovative bedrifter skal øke mulighetene til å lykkes internasjonalt, er det behov for å teste ut løsninger og teknologi på et velfungerende hjemmemarked, sier Skaret.

Pilot T – en ny innovasjonssatsing fra Samferdselsdepartementet
Regjeringen ønsker å fremme innovasjon og bidra til raskere bruk av nye, smarte løsninger i transportsektoren. Derfor lanserte Samferdselsdepartementet en ny forsknings- og innovasjonssatsing i Nasjonal transportplan våren 2017: Pilot-T, som bidrar med midler inn i ordningen med innovasjonspartnerskap.

- Jeg har glad for at flere spennende prosjekter innenfor samferdselssektoren nå får støtte til å utvikle nye løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Møre og Romsdal fylkeskommune er et av prosjektene som har fått innvilget tilskudd. De skal gjennomføre et innovasjonspartnerskap sammen med de mest innovative selskapene, der ny og avansert teknologi tas i bruk for å løse de store utfordringene knyttet til vedlikehold og bygging av nye broer. Næringslivet vil bli invitert til dialog om disse samarbeidsmulighetene høsten 2018.

- Jeg ser frem til følge med på hvilke nyskapinger Møre og Romsdal og deres samarbeidspartnere får til på dette området framover, sier samferdselsministeren.

Ønsker mer banebrytende innovasjon i offentlig sektor
Norge trenger flere nye løsninger på behov og utfordringer i offentlig sektor.
Vi trenger mer radikal og banebrytende innovasjon som løser oppgavene på helt nye måter og finner løsninger på tvers av profesjoner og etater, fortsetter Skaret.

For å få stimulere til større innovasjonen er det behov for modeller og prosesser som legger til rette for godt offentlig-privat samarbeid. Innovasjon Norge har derfor tilrettelagt for at kommuner, etater, sykehus etc. kan gå inngå innovasjonspartnerskap sammen med næringslivet.

Stor interesse fra hele landet
Dette er den andre runden med utlysning for Innovasjonspartnerskap og interessen er stor. Tilsammen mottok Innovasjon Norge 25 søknader fra offentlige aktører som er på jakt etter helt nye løsninger på noen av sine største utfordringer.

- Vi kunne finansiert mange flere prosjekter, men vi hadde 35 millioner til rådighet denne gangen og tre svært spennende prosjekter har vunnet frem og skal nå utvikle fremtidens løsninger for det offentlige, sier Skaret.

Vinnerne mottar finansiering fra Innovasjon Norge samt prosessuell støtte og kompetanse både fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi. 

Fakta om innovasjonspartnerskap:

  • I et Innovasjonspartnerskap går offentlige virksomheter sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes i markedet.
  • Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.
  • Modellen legger til rette for at flere offentlige aktører kan gå sammen om å utvikle løsninger på felles behov.
  • I denne utlysningsrunden var det 35 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Midlene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Fem innovasjonspartnerskap er allerede i gang med Stavanger kommune i spissen for det første innovasjonspartnerskapet med oppstart i 2016. Stavanger kommune har inngått partnerskap med to bedriftskonsortier for å utvikle en aktiviseringsrobot og en smart rullator for å bidra til aktivisering og egenmestring hos eldre.

Kontakter

Bilder

Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.
Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.
Last ned bilde
Anita Krohn Traaseth, adm. dir i Innovasjon Norge i samtale med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Anita Krohn Traaseth, adm. dir i Innovasjon Norge i samtale med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Last ned bilde
Anita Krohn Traaseth og Ketil Solvik-Olsen i samtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Anita Krohn Traaseth og Ketil Solvik-Olsen i samtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Last ned bilde
Diskuterer fremtidens løsninger. Mona Skaret, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samtale med representanter fra Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR
Diskuterer fremtidens løsninger. Mona Skaret, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samtale med representanter fra Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom