IMDi

Disse kommunene er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2021

Del

De nominerte kommunene er Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm, Lørenskog og Sandefjord. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Fotograf: Beate Willumsen
Fotograf: Beate Willumsen

– Landets kommuner gjør en kjempeviktig jobb med å bosette og integrere flyktninger. Ved å dele ut denne prisen, ønsker vi å hedre kommuner som har utmerket seg i året som har gått, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.  

Vinnerenannonseres på IMDis årskonferanse 19. november. 

Du kan stemme på din favoritt 

Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet. Publikumkan også stemme på sin favoritt. Stemmegivningen åpner i begynnelsen av november, og er åpen frem til torsdag 11. november. 

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår. 

Fram mot årskonferansen blir de nominerte presentert på imdi.no og i sosiale medier. 

 Vi ønsker at de nominerte kommunene kan inspirere andre med sin kunnskap og erfaring, og på denne måten håper vi at prisen kan bidra til at enda flere lykkes med bosetting og integrering, avslutter Rieber-Mohn. 

Om nomineringsprosessen 

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av kriterier fastsatt avIMDi.Kommunene må skåre positivt både innenfor bosettings- ogkvalifiseringsarbeidDe må vise fleksibilitet og engasjement i bosettingsarbeidet, ha gode utviklingsprosjekter, oggode resultater i introduksjonsprogrammet. 

Årets nominerte kommuner kan også vise til gode resultater over tid, ved at over 50 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. 

Kort om de nominerte

 • Asker har samlet tjenestene for flyktninger, innvandrere, migrasjonshelse, kvalifisering og integrering i én stor virksomhet kalt «Inkludering og mangfold». Formålet med dette er bedre oppfølging og samarbeid på tvers. 
 • Drammen har definert mangfold og inkludering som satsningsområde, og har iverksatt et helhetlig integreringsarbeid for å nå ut til hele familier og styrke deltakelsen i arbeidslivet.  
 • Harstad har i 2020 ferdigstilt en egen plan for integrering og inkludering, på tvers av sektorer. I 2021 opprettet de en ny kommunal integreringsenhet, som fungerer som et kompetanse- og ressurssenter. 
 • Lillestrøm har ansatt introduksjonsdeltakere og tidligere flyktninger som prosjektmedarbeidere i oppfølgingen av nyankomne innvandrere, og gir med dette anerkjennelse til de tilflyttende.
 • Lørenskog har det beste resultatet i introduksjonsprogrammet etter 2020 blant de nominerte, og Jobbsjansen i kommunen er et av de beste Jobbsjanse-prosjektene i landet.
 • Sandefjord prioriterer utdanning høyt, noe som gjør at nyankomne flyktninger i kommunen får en varig tilknytning til arbeidslivet. Kommunen har også hatt et godt og stabilt Jobbsjanse-prosjekt over tid.  

Tidligere vinnere 

Prisen er delt ut 12 ganger tidligere, første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018) og Sunndal (2019/2020). 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Beate Willumsen
Fotograf: Beate Willumsen
Last ned bilde

Lenker

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

IMDi skal blant annet

 • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger og legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom