Universitetet i Bergen (UiB)

Disse får TMS Starting Grant 2021

Del

Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.

Fv. Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua skal med støtte fra Trond Mohn stiftelse og UiB forske på henholdsvis brystkreft, produksjon av bærekraftig plast, og klimaendringer i høyfjellsområder. Foto/ill.: Melanie Burford, Trond Mohn stiftelse
Fv. Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua skal med støtte fra Trond Mohn stiftelse og UiB forske på henholdsvis brystkreft, produksjon av bærekraftig plast, og klimaendringer i høyfjellsområder. Foto/ill.: Melanie Burford, Trond Mohn stiftelse

Som følge av tildelingen får Strell, Rosnes og Flantua forskerjobb og finansiering til å danne en egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB) i inntil fire år.

De tre får tildelt rundt 20 millioner kroner hver, i et spleiselag mellom Trond Mohn stiftelse (TMS) og UiB.

-Mine hjerteligste gratulasjoner til tre fremragende unge forskere, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Tidlig brystkreft

Tyske Carina Strell får TMS Starting Grant for prosjektet “Understanding Early Breast Cancer Evolution in Space and Time (EvoMaps)”. 

Tilfeller av tidlig brystkreft, på fagspråket «carcinoma in situ», utgjør ifølge Strell i dag ca. 10 % av alle brystkrefttilfeller i Norge.

-Mitt overordnede mål er å avdekke og kartlegge nye mekanismer for tidlig utvikling av brystkreft. Med denne kunnskapen håper jeg å forbedre dagens diagnostiske verktøy, og slik redusere behandlingsbyrden og dermed forbedre livskvaliteten for disse kvinnene, sier Strell.

Bærekraftig plast

Norske Mali Husby Rosnes tildeles TMS Starting Grant for prosjektet “Recyclable Catalysts for Sustainable Polymers from CO2 and Bio-based Epoxides (ReCat4Polymer)”.

Nå skal hun starte arbeidet med å bygge opp et eget team for å studere resirkulerbare katalysatorer for produksjon av bærekraftig plast, hvor CO2 skal brukes som et av råstoffene.

-En katalysator øker farten på en kjemisk reaksjon uten selv å forbrukes. Katalysatorer er essensielle for det moderne samfunn da de muliggjør bærekraftig produksjon av materialer som vi alle er avhengige av. Målet er å utvikle effektive og fullstendig resirkulerbare katalysatorer som lar oss lage moderne materialer uten bruk av fossile råstoffer, sier Rosnes.

Klimaendringer i høyfjellsområder

Nederlandske Suzette Flantua får TMS Starting Grant for prosjektet «Past, Present and Future of Alpine Biomes Worldwide (PPF-Alpine)».

- Vi vil studere fortiden, nåtiden og fremtiden til økosystemer i høyfjellet. Man antar at økosystemene i høyfjelleter spesielt sårbare for fremtidig global oppvarming, så i mitt prosjekt vil vi se på hvordan fortidens klimaendringer – de siste 130 000 år - har påvirket dagens situasjon. Det vil igjen bli en nøkkel til å forstå hvordan økosystemene vil takle fremtidig endring, sier hun.

44 tildelinger fra TMS

Trond Mohn stiftelse startet tildeling av Starting Grants i 2008. I årenes løp har 44 forskere fra inn- og utland fått muligheten til å lede forskningsprosjekter i Bergen over en periode på inntil fire år.

- Årets tre vinnere fremstår som ambisiøse, kreative og drivende kvinner, som vil få stor betydning for forskningsmiljøene på sine felt på UiB, sier daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole. Han legger til at de eksterne og uavhengige evalueringene som er foretatt av deres prosjekter forut for tildelingen har vært svært gode.

UiB får med disse rekrutteringene forsterket sine strategiske satsinger innen viktige forskningsfelt. Vinnerne inkluderes også i et sterkt faglig fellesskap gjennom Karriereprogrammet for TMS STG-kandidatene. Forholdene ligger dermed til rette for at de kan realisere sitt potensial både som forskere og forskningsledere.

- Våre gratulasjoner går både til vinnerne og UiB. Vi ser frem til å følge forskerne og deres prosjekter, og er trygge på at de vil gjøre en forskjell, sier Sveinung Hole.

UiB-rektor Margareth Hagen er takknemlig for det mangeårige samarbeidet med Trond Mohn stiftelse. Siden oppstarten har midler fra stiftelsen bidratt til både etablering av infrastruktur og toppmoderne utstyr ved UiB og Helse Bergen, verdensledende fagmiljøer gjennom Toppforsk-programmet, samt rekruttering av en lang rekke forskertalenter med nyskapende forskningsideer.

-De spennende prosjektene til Strell, Rosnes og Flantua vil kunne bidra med ny kunnskap til samfunnet på viktige områder. Jeg gleder meg til å se resultatene fra prosjektene de kommende årene, sier UiB-rektoren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fv. Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua skal med støtte fra Trond Mohn stiftelse og UiB forske på henholdsvis brystkreft, produksjon av bærekraftig plast, og klimaendringer i høyfjellsområder. Foto/ill.: Melanie Burford, Trond Mohn stiftelse
Fv. Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua skal med støtte fra Trond Mohn stiftelse og UiB forske på henholdsvis brystkreft, produksjon av bærekraftig plast, og klimaendringer i høyfjellsområder. Foto/ill.: Melanie Burford, Trond Mohn stiftelse
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom