NRK

Disse er tatt ut til NRK Sápmis talentsatsing

Del

Sju kandidater er plukket ut til å være med på NRK Sápmis rekrutterings- og kvalifiseringsprogram.

Til høsten begynner Nelly Engström, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen, Naima Nergård, Lemet Nystad, Håkon Mudenia og Ellinor Skartland på talentprogrammet.
Til høsten begynner Nelly Engström, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen, Naima Nergård, Lemet Nystad, Håkon Mudenia og Ellinor Skartland på talentprogrammet.

Kandidatene er alle mellom 18 og 25 år, og til sammen representerer de både geografisk bredde og språklig mangfold. Da utlysningen til programmet gikk ut i april, var det til seks plasser. Men det var så mange gode søkere at programmet rett og slett ble utvida med en plass.


Disse er tatt opp på talentprogrammet:

 • Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) fra Røros (sørsamisk)
 • Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) fra Snåsa (sørsamisk)
 • Nelly Engström (23) fra Vilhelmina i Sverige (sørsamisk) 
 • Naima Nergård (25) fra Tysfjord (lulesamisk) 
 • Ellinor Skartland (19) fra Tana (nordsamisk) 
 • Håkon Mudenia (25) fra Tana (nordsamisk)
 • Lemet Nystad (22) fra Karasjok (nordsamisk)

– Jeg søkte på plass i talentprogrammet fordi jeg alltid har vært interessert i media, og det her virket som en unik mulighet til å lære av de beste. Det gleder jeg meg virkelig til. Og jeg gleder meg for eksempel til å lære videoproduksjon og gjerne følge en idé fra start til publisering, forteller Lemet Nystad fra Karasjok.

Ansvarlig for programmet, Mona Solbakk, er veldig fornøyd med at de har fått med deltakere med forskjellig samisk språkbakgrunn.

– Vi ønsker å bli bedre på lule- og sørsamisk, og har ambisjoner om å øke tilbudet vårt på de språkene. Derfor er vi helt avhengig av å gode sør- og lulesamiskspråklige journalister innen alle sjangre, fra innhold for barn og unge til underholdning og nyheter. NRK Sápmi skal være relevant og viktig for alle samer, og det klarer vi ikke uten gode, samiskspråklige historiefortellere og innholdsskapere, sier Solbakk.

Grundig opplæring

I løpet av programmet skal de sju deltakerne lære å lage innhold for nett, radio/lyd, video/TV og sosiale medier – spesielt for yngre målgrupper. Talentene vil ha varierte oppgaver der de lærer av erfarne NRK-kollegaer.

 - Talentprogrammet er en unik mulighet for min generasjon. Jeg vet ikke hvor jeg vil passe best i NRK, men talentprogrammet gir meg mulighet til å prøve meg på mange ulike jobber i NRK, og lære av kompetente NRK ansatte innen mange felt, sier Håkon Mudenia.

Også Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) fra Snåsa og Nelly Engstrøm fra Vilhelmina (Sverige) fremhever det unike ved programmet.

– Jeg får prøve hvordan det er å jobbe med journalistikk og samisk journalistikk som jeg kanskje ikke hadde fått anledning til på universitetet, sier Engstrøm. Hun er spent hvordan det blir å både bo på et nytt sted og få opplæring i noe nytt.

– Jeg søkte meg til NRK Sápmis talentprogram fordi jeg synes det var en unik mulighet til å prøve ut journalistyrket og bruke åarjelsaemien (sørsamisk). Gleder meg til å lære masse og prøve ut mye nytt, forteller Mølnvik.


Praksis fra sør til nord

Som del av programmet skal deltakerne i programmet ha praksis ulike steder i NRK. Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen fra Røros med sørsamisk bakgrunn skal ha praksis i Trondheim. For henne var muligheten til å skape og utvikle mer sørsamisk journalistisk innhold en viktig motivasjon for å søke på talentprogrammet. Også for Naima Nergård var det språklige viktig:

– Jeg søkte meg på programmet fordi jeg ønsker mer innholdsproduksjon på lulesamisk, og selvfølgelig løfte saker innen det lulesamiske språkområdet.
Jeg gleder meg til å lære, prøve meg samtidig som jeg jobber, sier hun.

 – Talentene skal jobbe i redaksjoner rundt om i Norge; Trondheim, Bodø, Tromsø og Karasjok. Her får de lære av de beste, samtidig som de lærer oss. De kommer inn med unik og viktig kompetanse for NRK. De er unge og de er samiske. De har viktige stemmer og perspektiver for NRK-redaksjoner i hele landet, sier Solbakk

Opplæringa begynner i september og avsluttes i juni neste år. Ellinor Skartland (19) fra Tana i Finnmark gleder seg til å starte:

–         Det samiske medietilbudet utvikles hver dag, og jeg er så glad for at jeg får være med på å løfte det videre. Jeg ønsker å vise at det lønner seg å velge samiske meder. Det blir et veldig spennende og artig år. Jeg kan nesten ikke vente, og kunne begynt i morgen!

(Samisk oversettelse:) 

Dá leat NRK Sámi ođđa taleanttat

Čieža nuora leat dál válljejuvvon NRK Sámi rekrutteren- ja gealbodahttinprográmmii.

Taleanttat leat gaskal 18 ja 25 jagi, ja joavkkus lea erenoamáš buorre geográfalaš ja gielalaš viidodat. Go prográmma almmuhuvvui cuoŋománus, de ledje guhtta saji. Muhto go ledje nu erenoamáš buorit ohccit de leat viiddidan prográmma ovttain sajiin.

Sii leat válljejuvvon prográmmii: 

 • Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) Plassjes eret (máttasámegielat)
 • Jonna Dunfjeld Mølnvik (18), Snåases eret(máttasámegielat)
 • Nelly Engström (23) eret Vualtjeres Ruoŧas  (máttasámegielat)  
 • Naima Nergård (25) Moskkis eret Hápmiris (julevsámegielat) 
 • Ellinor Skartland (19) Deanus eret(davvisámegielat) 
 • Håkon Mudenia (25)  Deanus eret (davvisámegielat) 
 • Lemet Nystad (22) Kárášjogas eret (davvisámegielat) 

– Mun ohcen taleantaprográmmii go mus álo leamaš beroštupmi mediaide, ja dát orui hui erenoamáš vejolašvuohta oahppat eambbo daid čeahpimusain. Ja dasa gal mun illudan! Mun illudan maid oahppat ráhkadit videoid ja oaidnit mo prográmmat ráhkaduvvojit – álgoideas dassái go TVii ilbmá, lohká Lemet Nystad Kárášjogas eret.

Prográmma ovddasvástideaddji, Mona Solbakk, lea hui duhtavaš go leat ožžon oasseváldiid iešguđet sámi gielladuogážin.

– Min áigmuš lea buoridit ja lasihit fálaldaga julev- ja máttasámegielaide. Danin lea dehálaš midjiide ahte mis leat čeahpes julev- ja máttasámegielat journalisttat geat máhttet ráhkadit sihke ođđasiid ja guoimmuheaddji sisdoalu mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide, lohká Solbakk.


– NRK Sápmi galgá leat relevánta ja dehálaš buot sápmelaččaide, ja dan eat nákce čeahpes, sámegielhálli muitaleddjiide ja sisdoallobuvttadeddjiid haga.

 Prográmma áigodagas ohppet taleanttat ráhkadit sisdoalu nehttii, radioi/jienain, videoin/TV:ii ja sosiála mediaide – erenoamážit nuorat mihttojoavkkuide. Sii besset geahččaladdat máŋggalágan bargguid ja ohppet hárjánan NRK-bargiin.

 - Taleantaprográmma lea earenoamáš vejolašvuohta mu bulvii. In vel dieđe justa gosa heiven NRK vuogádagas, muhto taleantaprográmma addá vejolašvuođa geahččaladdat máŋggalágan bargguid NRK:s, ja oahppat gelbbolaš bargiin buotlágan surggiin, lohká Håkon Mudenia.

Maiddái Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) Snåase eret ja Nelly Engström Vuoltjares eret deattuheaba dán erenoamášvuođa prográmmain:

– Mun hálidan geahččalit bargat journalistan ja sámi journalistihkain, juoga maid varra in livčče beassan journalistaoahpus universitehtas, lohká Engström. Son lea gealdagasas bargagoahtit ja orrut ođđa báikkis ja seammás ođđa áššiid oahppat.

– Mun ohcen NRK Sámi taleantaprográmmii og mu mielas lei erenoamáš vejolašvuohta beassat geahčalit journalistavirggi ja geavahit åarjelsaemien (máttasámegiela). Mun illudan oahppat ja geahčalit juoga ođđa, lohká Mølnvik.


Bargohárjehallan iešguđet báikkis

Prográmma oktavuođas barget taleanttat iešguđet báikkiin ja NRK doaimmahusain. Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen Plassjes eret máttasámi duogážin galgá bargat Troandimis. Sutnje lei vejolašvuohta ráhkadit ja ovdánahttit eanet máttasámi journalisttalaš sisdoalu dehálaš go ozai prográmmii. Giella lei maiddái guovddážis Naima Nergårdii:

- Manen mån åhtsiv dán prográmmaj lej danen gå mujna lej ulmme ja sávadus álkadit ja vájkkudit
NRK sámev buvtadit ienep julevsámegiellaj, ja aj diedon låktit ásjijt ma gulluji julevsámegieldáfojda. Mån ávvudaláv duov dáv gæhttjalit ja oahppat ja aj liehket oahppe sæmmi bále gå bargav, lohká son.

 - Taleanttat barget doaimmahusain iešguđet sajis Norggas: Troandimis, Bådådjos, Tromssas ja Kárášjogas. Dáppe ohppet daid čeahpimusain, seammás go sii oahpahit min. Sis lea dehálaš ja erenoamáš gelbbolašvuohta mii lea dehálaš NRK:i. Sii leat nuorat ja sii leat sápmelaččat. Dát leat dehálaš jienat ja geahčastagat NRK doaimmahusaide miehtá riikka, lohká Solbakk.

Oahpahus álgá čakčamánus ja loahpahuvvo geassemánus boahtte jagi. Ellinor Skartland (19) Deanus eret illuda álgit:

- Sámi mediafálaldagat ovdánit juohke beaivve, ja lean hui ilus go beasan leat mielde loktemin daid ovddos guvlui. Mun hálidan čájehit ahte gánnáha válljet sámi mediaid. Šaddá hui miellagiddevaš ja somás jahki. Livččen sáhttit ihttin juo álgit!

Kontakter

Kontaktinformasjon:
NRK Pressevakt: 41428800

Mona Solbakk: 95142060

Bilder

Til høsten begynner Nelly Engström, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen, Naima Nergård, Lemet Nystad, Håkon Mudenia og Ellinor Skartland på talentprogrammet.
Til høsten begynner Nelly Engström, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen, Naima Nergård, Lemet Nystad, Håkon Mudenia og Ellinor Skartland på talentprogrammet.
Last ned bilde
– Jeg søkte på plass i talentprogrammet fordi jeg alltid vært interessert i media, og det her virket som en unik mulighet til å lære av de beste. Det gleder jeg meg virkelig til. Og jeg gleder meg til f.eks. å lære videoproduksjon og gjerne følge en idé fra start til publisering, sier Lemet Nystad (22) fra Kárášjohka/Karasjok
– Jeg søkte på plass i talentprogrammet fordi jeg alltid vært interessert i media, og det her virket som en unik mulighet til å lære av de beste. Det gleder jeg meg virkelig til. Og jeg gleder meg til f.eks. å lære videoproduksjon og gjerne følge en idé fra start til publisering, sier Lemet Nystad (22) fra Kárášjohka/Karasjok
Last ned bilde
Det samiske medietilbudet utvikles hver dag, og jeg er så glad for at jeg fåt være med på å løfte det videre. Jeg ønsker å vise at det lønner seg å velge samiske meder. 
Det blir et veldig spennende og artig år. Jeg kan nesten ikke vente, og kunne begynt i morgen, sier Ellinor Skartland (19) fra Deatnu/Tana i Finnmark.
Det samiske medietilbudet utvikles hver dag, og jeg er så glad for at jeg fåt være med på å løfte det videre. Jeg ønsker å vise at det lønner seg å velge samiske meder. Det blir et veldig spennende og artig år. Jeg kan nesten ikke vente, og kunne begynt i morgen, sier Ellinor Skartland (19) fra Deatnu/Tana i Finnmark.
Last ned bilde
– Talentprogrammet er en unik mulighet for min generasjon. Jeg vet ikke hvor jeg vil passe best i NRK, men talentprogrammet gir meg mulighet til å prøve meg på mange ulike jobber i NRK, og lære av kompetente NRK ansatte innen mange felt, sier Håkon Mudenia (25) fra Deatnu/Tana i Øst-Finnmark.
– Talentprogrammet er en unik mulighet for min generasjon. Jeg vet ikke hvor jeg vil passe best i NRK, men talentprogrammet gir meg mulighet til å prøve meg på mange ulike jobber i NRK, og lære av kompetente NRK ansatte innen mange felt, sier Håkon Mudenia (25) fra Deatnu/Tana i Øst-Finnmark.
Last ned bilde
- Jeg vil bli talent ved NRK Sápmi fordi jeg ønsker å være med på å skape og utvikle mer sørsamisk journalistisk innhold, sier Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) fra Plaassja/Røros i Trøndelag.
- Jeg vil bli talent ved NRK Sápmi fordi jeg ønsker å være med på å skape og utvikle mer sørsamisk journalistisk innhold, sier Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (20) fra Plaassja/Røros i Trøndelag.
Last ned bilde
Jeg søkte meg til NRK Sápmis talentprogram fordi jeg synes det var en unik mulighet til å prøve ut journalistyrket og bruke åarjelsaemien (sørsamisk). Gleder meg til å lære masse og prøve ut mye nytt, sier Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) frå Snåase/Snåsa, Trøndelag.
Jeg søkte meg til NRK Sápmis talentprogram fordi jeg synes det var en unik mulighet til å prøve ut journalistyrket og bruke åarjelsaemien (sørsamisk). Gleder meg til å lære masse og prøve ut mye nytt, sier Jonna Dunfjeld Mølnvik (18) frå Snåase/Snåsa, Trøndelag.
Last ned bilde
Jeg søkte meg på programmet fordi jeg ønsker mer innholdsproduksjon på lulesamisk, og selvfølgelig løfte saker innen det lulesamiske språkområde. 
Jeg gleder meg til å lære, prøve meg samtidig som jeg jobber, sier Naima Nergård (25) fra Måsske/Musken i Hamarøy, Nordland:
Jeg søkte meg på programmet fordi jeg ønsker mer innholdsproduksjon på lulesamisk, og selvfølgelig løfte saker innen det lulesamiske språkområde. Jeg gleder meg til å lære, prøve meg samtidig som jeg jobber, sier Naima Nergård (25) fra Måsske/Musken i Hamarøy, Nordland:
Last ned bilde
- Om noen hadde sagt til meg for to år siden, at jeg ville bli interessert i journalistikk, så ville jeg ikke trodd dem. Men så søkte jeg på journalistutdanning og oppdaga talentprogrammet via NRK Sápmis instagram og tenkte “Perfekt!”. 
“Jeg får prøve hvordan det er å jobbe med journalistikk og samisk journalistikk som jeg kanskje ikke hadde fått anledning til på universitetet. “
 “Det føles veldig godt å bli med i programmet, men også utfordrende. Jeg flytter fra et lite sted i Sverige til et større sted i Norge, samtidig som journalistikk også er nytt for meg. Men jeg liker utfordringer, det blir som en liten konkurranse mot meg selv, sier Nelly Engström.
- Om noen hadde sagt til meg for to år siden, at jeg ville bli interessert i journalistikk, så ville jeg ikke trodd dem. Men så søkte jeg på journalistutdanning og oppdaga talentprogrammet via NRK Sápmis instagram og tenkte “Perfekt!”. “Jeg får prøve hvordan det er å jobbe med journalistikk og samisk journalistikk som jeg kanskje ikke hadde fått anledning til på universitetet. “ “Det føles veldig godt å bli med i programmet, men også utfordrende. Jeg flytter fra et lite sted i Sverige til et større sted i Norge, samtidig som journalistikk også er nytt for meg. Men jeg liker utfordringer, det blir som en liten konkurranse mot meg selv, sier Nelly Engström.
Last ned bilde

Om NRK

NRK
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo

23 04 70 00http://www.nrk.no

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. NRK er Norges offentlig eide allmennkringkaster med et bredt radio-, TV-, nett- og podkasttilbud, og ni av ti nordmenn bruker minst ett NRK-tilbud daglig. NRK har cirka 3300 ansatte fordelt på om lag 50 kontorer rundt om i landet.

Følg pressemeldinger fra NRK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NRK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NRK

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom