Helse Midt-Norge RHF

Disse er blitt tildelt CAG i 2022

Del

Årets tildeling av Clinical Academic Groups i Midt-Norge går til forskning på prostatakreft og sjeldne sykdommer.

Helena Bertilsson og Tone Bathen er ledere for ProstateCAG. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital
Helena Bertilsson og Tone Bathen er ledere for ProstateCAG. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge, annonserte Clinical Academic Groups (CAG) for første gang i 2019.

Så langt er fire CAG etablert og i år ble det utlyst ytterligere to CAG med oppstart i 2022.

Årets tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganets møte den 3. november og gikk til følgende to søknader:

  • ProstateCAG - Standardizing prostate cancer care, med overlege, førsteamanuensis Helena Bertilsson, St. Olavs hospital som leder og professor Tone Bathen, NTNU som nestleder. Sykehuset Levanger og Ålesund sjukehus er regionale samarbeidspartnere.
  • CAG for Rare Genetic Diseases, med overlege Rune Østern, St. Olavs hospital som leder og professor Barbara van Loon, NTNU som nestleder. Også her er det sykehusene i Ålesund og levanger som er partnere.

Begge CAG-ene har dessuten flere andre nasjonale og internasjonale partnere.

Høy vitenskapelig kvalitet

I evalueringen pekes det på at begge søknadene har høy vitenskapelige kvalitet, er godt organiserte og har entusiastiske ledere. Søknadene har betydelig klinisk relevans og stort potensial for implementering i hele regionen. Det er beskrevet gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

CAG-ene får en årlig basisfinansiering på 1 million, samt et rekrutteringsstipend fra Samarbeidsorganet og ett tilsvarende stipend fra universitetet. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. En viktig ressurs for CAG-ene er også at de samarbeidende institusjonene forplikter seg til støtte CAG-ene slik at de får gjennomført aktivitetene i henhold til planene. Fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson har oppfølgingsansvar for CAG-ene og følger framdriften tett.

Koble med CAG-er i København

CAG-utlysningen i Midt-Norge er sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP). Direktøren for GCHSP, professor Per E. Jørgensen, har ledet det internasjonale evalueringspanelet for CAG i Midt-Norge og kjenner dermed ordningen godt. Han er imponert over kvaliteten på søknadene og ser også muligheter for samarbeid mellom CAG-ene på tvers av landegrensene.

- Vi ønsker å utforske mulighetene for å koble gruppene her i Midt-Norge med relevante CAG-er i Stor-København, sier fagdirektør Björn Gustafsson. På grunn av Korona-situasjonen ble dette satt på vent i 2020, men vi ønsker å ta opp tråden igjen til våren.

Foruten Per. E. Jørgensen, har panelet også i år bestått av professor Reinhard Fässler fra Max Planck Institute of Biochemistry i Munchen og professor Eva Tiensuu fra Universitetet i Uppsala.

- Viktig og samlende virkemiddel

CAG-ene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, med mål om høy vitenskapelig kvalitet, kompetansebygging og utvikling i helsetjenestene.

- Så langt er det en oppfatning av at CAG-ene er et viktig og samlende virkemiddel for regionen, som bidrar til å sette fokus på overføringsverdien mellom forskning og klinisk nytteverdi, sier fagdirektør Gustafsson.

Samarbeidsorganet har signalisert at det blir utlysning av CAG også neste år og du kan lese mer om CAG på nettsiden.

Nøkkelord

Bilder

Helena Bertilsson og Tone Bathen er ledere for ProstateCAG. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital
Helena Bertilsson og Tone Bathen er ledere for ProstateCAG. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital
Last ned bilde
Rune Østern leder CAG for Rare Genetic Diseases sammen med Barbara van Loon. Foto: Geir Otto Johansen
Rune Østern leder CAG for Rare Genetic Diseases sammen med Barbara van Loon. Foto: Geir Otto Johansen
Last ned bilde
Barbara van Loon. Foto: Thor Nielsen
Barbara van Loon. Foto: Thor Nielsen
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom