UiO - Det juridiske fakultet

Disputas 14. juni: "Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet"

Del

En ny avhandling fra Det juridiske fakultet konkluderer med at forebyggende overvåking kan rettferdiggjøres innenfor rammene av en demokratisk rettsstat. Lovgivningen må imidlertid stille opp en tydeligere norm for hvilke handlinger som kan utløse slik overvåking, og stille tydeligere krav til den dokumentasjonen som kreves for at normen er oppfylt. Avhandlingen presenterer et forslag til formulering av en slik norm.

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett, UiO.
Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett forsvarer sin avhandling for graden Ph.d: "Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet" 14. juni.

Siden tusenårsskiftet har mange vestlige sikkerhets- og etterretningstjenester fått utvidet adgang til å overvåke enkeltpersoner med formål å beskytte nasjonal sikkerhet. Overvåking, for eksempel i form av telefon- og romavlytting, kameraovervåking og dataavlesing, er nå tillatt på et tidligere stadium av et hendelsesforløp som kan resultere i terrorhandlinger, angrep på myndighetspersoner eller spionasje. Denne utviklingen er del av en generell preventiv trend, som tillater statene å bruke mer makt overfor sine innbyggere for å redusere risiko og forebygge kriminalitet.

Restrukturering av nasjonal lovgivning

Denne avhandlingen ser lovgivningen om forebyggende bruk av overvåkingsmetoder fra et demokratisk rettsstatsperspektiv. Den tar utgangspunkt i statens plikt til både å beskytte og respektere sine innbyggere, og presenterer et normativt analytisk rammeverk for hvordan den rettslige reguleringen av forebyggende overvåking i størst mulig grad kan respektere grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Den anvender dette rammeverket på den nasjonale lovgivningen i tre land – Nederland, Norge og Sverige. Gjennom kritisk analyse og påpekning av svakheter i disse landenes lovgivning, presenterer den en skisse til et rammeverk for restrukturering av den nasjonale lovgivningen i disse – og andre – land.

En tydeligere regel

Avhandlingen konkluderer med at forebyggende overvåking kan rettferdiggjøres innenfor rammene av en demokratisk rettsstat, men at lovgivningen må oppstille en tydeligere norm for hvilke handlinger som kan utløse slik overvåking og stille tydeligere krav til den dokumentasjonen som kreves for at normen er oppfylt. Avhandlingen presenterer et forslag til formulering av en slik norm.

Nøkkelord

Kontakter

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Bilder

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett, UiO.
Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett, UiO.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom