Diskrimineringsnemnda

Diskriminering av foreldre i arbeidslivet – et vedvarende problem

Del

Diskriminering av foreldre i arbeidslivet viser seg å være en tilbakevendende problemstilling. Diskrimineringsnemnda har nylig fattet to nye vedtak om diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon, der klagerne fikk tilkjent kroner 15 000 og 50 000 i oppreisning.

Bilde: mostphotos.no Ikoner som illustrerer gangen i foreldrepermisjon med to foreldre som passer på barnet sitt etter tur
Bilde: mostphotos.no Ikoner som illustrerer gangen i foreldrepermisjon med to foreldre som passer på barnet sitt etter tur

Far diskriminert på grunn av pappapermisjon  

Sak 21/39 gjaldt en situasjon hvor et intervju mellom en mannlig arbeidssøker og et bemanningsbyrå ble avsluttet etter at det kom frem at arbeidssøkeren skulle ut i foreldrepermisjon 3 måneder etter at oppdraget skulle starte. Nemnda kom til at klageren var utsatt for et brudd på diskrimineringsregelverket. Ettersom det enda ikke forelå noe tilbud, og klager ikke enda hadde innrettet seg etter tilbudet, ble oppreisningen satt til 15 000 kroner.   

Midlertidig ansatte er også vernet

- Med denne avgjørelsen viser nemnda at ansettelsesvernet for midlertidig ansatte står sterkt. Vernet gjelder også oppdrag som er av en midlertidig karakter, og der rekrutteringen skjer gjennom rekrutteringsbyråer, forklarer direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha.  

Arbeidsgiveren omgikk akseptfristen  

Sak 21/390 gjaldt et tilfelle der en kvinnelig arbeidssøker, etter at hun hadde mottatt et jobbtilbud, informerte om at hun var gravid og spurte om det var mulighet for å forhandle på lønn. Arbeidsgiveren valgte da å ikke besvare arbeidssøkers spørsmål om lønn, men ventet til akseptfristen for jobbtilbudet hadde gått ut. Deretter gav arbeidsgiveren beskjed om at de ikke lenger ønsket å gå videre med henne som kandidat. Nemnda kom til at denne behandlingen var et brudd på diskrimineringsregelverket. Nemnda vurderte det som alvorlig at arbeidsgiver i realiteten fratok kvinnen en jobbmulighet, og tilkjente henne 50 000 kroner i oppreisning.   

Håper på en økende bevisstgjøring  

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, håper at sakene kan øke bevisstheten rundt at forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er ulovlig, og at det er behov for et sterkt lovgiververn i slike saker.  

- Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel er problemstillinger vi ser at stadig vender tilbake. Vi ser også at selv om forskjellsbehandling på grunn av graviditet typisk er noe som rammer kvinner, er forskjellsbehandling på grunn av graviditetsrelatert fravær som foreldrepermisjon også noe som rammer menn. At Diskrimineringsnemnda slår tydelig ned på dette håper vi bidrar til en økt bevisstgjøring blant arbeidsgivere, og sikrer at foreldre får gode muligheter til å benytte seg at permisjonen uten at dette skal få negativ virkning for dem i arbeidslivet, sier Nishantha. Han oppfordrer alle, uavhengig av kjønn, til å klage om de opplever denne typen diskriminering.

LDO opplever stor pågang om denne typen saker

At denne tematikken er aktuell bekrefter også fungerende likestillings- og diskrimineringsombud May Schwartz. En fjerdedel av henvendelsene ombudet mottar som gjelder samfunnsområdet arbeidsliv, handler om diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

- Dette viser dessverre at vi som samfunn har store utfordringer med tematikken, til tross for at Norge, som et av verdens mest likestilte land, har svært strenge reguleringer av graviditetsvernet, sier Schwartz.

Over 20% i midlertidig stilling opplyser å ikke ha fått jobb

Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud May Schwartz utdyper videre at undersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet gjennomførte for LDO i 2020, viser blant annet at 22 prosent av respondentene i midlertidig stilling svarte at de ikke hadde fått en jobb fordi de ventet barn. Tallene ligger på omtrent samme nivå som da en lignende undersøkelse ble gjennomført i 2014.

- At fedre, og særlig mødre, opplever det å bli foreldre som hemmende for sitt yrkesliv er urovekkende. Vi er glade for at Diskrimineringsnemnda slår hardt ned på dette, og oppfordrer alle som har opplevd lignende til å ta kontakt med ombudet for å få veiledning eller klage saken inn for Diskrimineringsnemnda, sier Schwartz.

Du kan lese avgjørelsene i sak 21/39 og sak 21/390 på Diskrimineringsnemndas hjemmesider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde: mostphotos.no Ikoner som illustrerer gangen i foreldrepermisjon med to foreldre som passer på barnet sitt etter tur
Bilde: mostphotos.no Ikoner som illustrerer gangen i foreldrepermisjon med to foreldre som passer på barnet sitt etter tur
Last ned bilde

Om Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda
Diskrimineringsnemnda
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen

+47 90 93 31 25https://diskrimineringsnemnda.no/

Følg pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diskrimineringsnemnda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom