Naturviterne

Dette er naturviteres krav til ny regjering

Del

— En ny regjering må ta umiddelbare og tydelige grep for å løse klima- og naturkrisen landet og verden står overfor, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne følger nøye arbeidet med en ny regjeringsplattform som Jonas Gahr Støre leder på Hurdalsjøen Hotell. — Vil sonderingene gå over til mer formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene; Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV?

Naturviterne har tidligere sendt sine innspill til alle de politiske partiene der målet er å påvirke til et grønt taktskifte for landet.

Skal vi fortsatt leve av naturen, må vi ta vare på den!

— Som nasjon må Norge erkjenne at klima- og miljøkrisen henger sammen, og må løses sammen, sier Wedege.

— For Norge er dette en stor utfordring fordi vi alltid har levd av naturen. Hvis vi også i framtiden skal skape verdier av naturen, er forutsetningen at vi tar vare på den. Derfor må Norge de neste årene ta store grep for både å skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling.

Naturviterkompetansen må styrkes!

Naturviterne ønsker en nasjonal plan for vern av natur, og vi må ruste opp kompetansen på klima og miljø i kommunene.

— Det må satses målrettet på å øke verdiskapingen fra bionæringene og livsvitenskap. Videre trenger vi en satsning på ivaretakelse av natur som kombinerer virkemidler fra flere lovverk og som tar sikte på å nå de internasjonale ambisjonene Norge har sluttet seg til, sier Wedege

Naturviterne vil bidra med kunnskap

— En ny regjering står overfor formidable oppgaver knyttet til klima og natur og vi i Naturviterne vil selvsagt samarbeide med myndighetene og bidra med vår kunnskap og kompetanse i dette arbeidet, sier Wedege.

Bakgrunn:

  • FNs klimapanel (IPCC) peker på at den globale oppvarmingen går raskere enn vi har trodd til nå og at det må handles raskt. Kunnskapsgrunnlag fra FNs naturpanel (IPBES) viser at én million arter er trua og økosystem er i kritisk dårlig forfatning.
  • I løpet av 2020-tallet må Norge halvere utslippene av klimagasser og stanse ødeleggelsen av natur­mangfoldet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom